2024, gegužės 23, Ketvirtadienis

Vyriausybė pritarė naujam daugiabučių namų atnaujinimo finansavimo modeliui

Vyriausybė pritarė Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo pakeitimo projektui, kuris įtvirtina naują daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) modelį, numatantį gyventojams palankesnes ir ilgalaikes valstybės paramos teikimo sąlygas.

Kokios investicijos kompensuojamos?

Pagal šį įstatymo projektą yra 100 proc. apmokamos daugiabučio namo atnaujinimo projekto parengimo, projekto įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidos, taip pat kompensuojama 30 proc. investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms. Be to, siekiant gyventojams sudaryti galimybes efektyviai reguliuoti šilumos suvartojimą, numatoma galimybė pasinaudoti papildoma valstybės parama, kai įgyvendinant atnaujinimo (modernizavimo) projektą daugiabučiame name yra įrengiamas naujas ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, įrengiant balansinius ventilius ant stovų, arba pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius, papildomai kompensuojant iki 10 proc. šių priemonių įgyvendinimo kainos.

„Energijos vartojimo efektyvumo didinimas atnaujinant daugiabučius pastatus yra vienas iš mūsų Vyriausybės prioritetinių darbų, kurio įgyvendinimas sudaro sąlygas gyventojams mažinti išlaidas už šilumą, taip pat skatina statybos sektorių ir bendrai valstybės ekonomiką, todėl siekiame gyventojams siekiame sudaryti kuo palankesnės finansinės sąlygas įgyvendinti savo būsto atnaujinimo projektus. Tikiuosi, kad Seime operatyviai bus apsvarstytas ir priimtas Vyriausybės pateiktas įstatymo projektas ir netrukus galėsime skelbti naują kvietimą teikti paraiškas daugiabučių namų atnaujinimo projektams įgyvendinti, pagal gyventojams palankesnes finansines sąlygas “ – teigia Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis.

Panaikintos kliūtys finansavimui

Prieš kelias savaites Vyriausybė priėmė sprendimą, panaikinantį kliūtis finansuoti naujai parengtus atnaujinimo projektus, kurie šiuo metu tvirtinami butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimuose. Šiuo sprendimu buvo panaikintas gyventojams, projektus finansuojančioms finansų įstaigoms, ir valstybės paramą teikiančiai viešajai įstaigai Būsto energijos taupymo agentūrai nepatraukli valstybės paramos teikimo tvarka nurašant lengvatinio kredito palūkanas iki 0 procentų. Vyriausybės sprendimu valstybės parama, tenkanti energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, teikiama iškarto įgyvendinus projektą.

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas atnaujinant (modernizuojant) daugiabučius namus, taip pat energijos suvartojimo reguliavimo ir išmanios apskaitos prietaisų diegimas – vienas iš Vyriausybės veiklos prioritetų, Pagal patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planą, kasmet numatoma renovuoti ne mažiau kaip po 500 daugiabučių namų.

- Reklama -

Naujausi straipsniai