2024, birželio 16, Sekmadienis

„Vilties“ progimnazija švenčia 75-metį

Pasikeitusi, bet išsaugojusi senąsias ir sukūrusi naujas tradicijas ,,Vilties“ progimnazija mini mokyklos įkūrimo 75-metį, mišrios mokyklos ir ,,Vilties“ vardo suteikimo mokyklai 15-metį.

Per šešiolika vadovavimo mokyklai metų įvyko kardinalūs pokyčiai jos gyvenime. Didelių pastangų dėka, 60 metų rusų kalba mokinius ugdžiusi mokykla 2005 m. buvo reorganizuota į mišriąją. Po mokyklos stogu šiandien gerai jaučiasi įvairių tautybių atstovai. Nuo 2005 m. reorganizavus mokyklą suformuotas darbštus, iniciatyvus, puikiai bendraujantis ir bendradarbiaujantis, skirtingų tautų pedagogų kolektyvas. Pasak „Vilties“ progimnazijos direktorės Danutės Valiukienės, pamatinis dvasinis ramstis yra pedagogas – ypatinga, sektina asmenybė. „Galiu drąsiai teigti, kad progimnazijos mokytojai – tikrieji ateities architektai, brėžiantys kelią ir einantys avangarde“, – sako D. Valiukienė.

Šiuo metu progimnazijoje mokosi 775 mokiniai, dirba 83 darbuotojai, iš jų 57 pedagogai ir pedagoginiai darbuotojai, 21 specialistas ir techninio personalo darbuotojai bei 5 vadovai. Reorganizavus mokyklą, buriant mokyklos bendruomenę buvo labai svarbu išsiaiškinti ir teisingai pasirinkti judėjimo kryptį, surasti savąją vietą tarp miesto bendrojo ugdymo mokyklų. „Keitėmės visi, mokykla atgijo. Pirmiausia atgijo patys mokiniai, labai aktyvi ir savarankiška tapo Seniūnų tarybos veikla. Mokiniai noriai dalyvauja įvairioje projektinėje veikloje, patys siūlo idėjas. Stebina mokinių sąmoningumas, orumas, pagarba ne tik vienas kitam, bet ir pačiai mokyklai. Džiugu, kad užtikrinama ugdymo proceso kokybė, rezultatai puikūs, mokiniai noriai renkasi progimnaziją ir net yra viršijamas norinčiųjų patekti į mokyklą skaičius“, – teigia D. Valiukienė.

Remiantis nacionalinio pasiekimų patikrinimo testų rezultatais „Vilties“ progimnazijos 4 ir 8 klasių mokinių pasiekimai viršija šalies respublikos vidurkį. Mokykloje vykdomas diferencijuotas matematikos, lietuvių kalbos, užsienio kalbų mokymas. Tai suteikia visiems mokiniams tinkamą ugdymą pagal kiekvieno gebėjimus. Ugdymo(si) rezultatai atitinka mokinių, jų tėvų ir mokytojų lūkesčius. Buvę mokyklos mokiniai, perėję mokytis į gimnazijas, džiaugiasi geru paruošimu.

Mokykla, išsaugojusi senąsias ir sukūrusi naujas tradicijas organizuoja įvairius renginius, vykdo projektus, akcijas, sveikatingumo programą. Įgyvendinamas sėkmingas projektas, suteikiantis mokyklai savitumo – kryptingo meninio ugdymo (šokio) programa. Kasmet organizuojami du tarptautiniai dainų ir šokių festivaliai „Mes nupinsim šokių pynę“ bei „Draugai draugams“, į kuriuos kviečiama viso miesto bendruomenė. Nuolat stiprinamas mokyklos vaidmuo vietos bendruomenėje, plėtojami ir tobulinami ryšiai su miesto ir šalies socialiniais partneriais. Visa tai suteikia galimybę mokyklos ugdytiniams siekti puikių rezultatų akademinėje, meninėje, sportinėje, socialinėje srityse. „Vilties“ progimnazija palaiko glaudžius ryšius su mokinių tėvais. Susirinkimų metu pristatoma mokyklos veikla, ugdymo naujovės, tėvai bendrauja su mokytojais klasių susirinkimų, bendrų renginių metu.

„Vilties“ progimnazijos misija – svarbus kiekvienas ir visi – mokykloje pastebimas kiekvienas žmogus, teigiamai vertinama jo veikla, skatinama tobulėti, palaikomas ir suprantamas tiek mokinys, tiek darbuotojas, padaręs klaidą. Šiandien visa progimnazijos bendruomenė dirba kaip komanda, turinti bendrą tikslą – drauge džiaugtis pasiektais rezultatais, išgyventi  nesėkmes, imtis naujų užmojų, eiti nepramintais takais, ieškoti savų tiesų.

- Reklama -

Naujausi straipsniai