2024, gegužės 23, Ketvirtadienis

Vasario 16-osios proga – apie Zablockus, gyvenusius su Lietuva

Vasario 13 d. 17.15 val. Panevėžio apskrities Gabrielės-Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje konferencijų salėje vyks Vasario 16-ajai skirtas renginys „Kartu su Lietuvos likimu: Petro Zablocko ir Valerijos Zablockienės gyvenimo istorija“.

Dalyvaus Biržų evangelikų reformatų klebonas Rimas Mikalauskas, poetė Elvyra Pažemeckaitė, mokytojos Valerijos Zablockienės mokiniai. Moderuos visuomenininkė Albina Saladūnaitė.

„Petras Zablockas teistas, tremtas, persekiotas. Išgyveno tą patį likimą kaip mūsų tauta, kiti mūsų tautos šviesuoliai. Valerija Zablockienė ilgą laiką mokytojavo Panevėžyje, visas būrys jos išugdytų mokinių mena šią šviesią asmenybę. Jiems ir gimė idėja per mokytojų Petro ir Valerijos Zablockių šeimos istoriją papasakoti Lietuvos istoriją ir pagerbti šias asmenybes“, – pasakoja Albina Saladūnaitė.

P.Zablockas (1914–2008) gimė Smaliečiuose (Biržų r.). Panevėžyje baigė iš Klaipėdos perkeltą Pedagoginį institutą. Iki tremties mokytojavo Pasvalio r. Po karo, grįžęs iš Sibiro tremties, apsigyveno Panevėžyje. Išleido poezijos rinkinių, atsiminimų knygą. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jo rankraščių fondas. P. Zablocko kūryba, prisiminimai atskleidžia daug istorinių faktų, susitikimų su žymiais žmonėmis, partizanais.

Pasak Elvyros Pažemeckaitės, Petras Zablockas kaip poetas stoja šalia kitų iškilių tos pačios kartos Šiaurės Lietuvos poetų B. Krivicko, M. Indriliūno, J. Meko.

Valerija Zablockienė (1919–2023) gimė Sindriūnuose (Pasvalio vlsč.). Studijavo Šiaulių mokytojų seminarijoje. 1942 m. ištekėjo už pedagogo Petro Zablocko. Šeima užaugino dukrą Danguolę. V. Zablockienė mokytojavo Biržuose, Pabiržėje, Joniškėlyje ir kitur. Vyrui grįžus iš tremties į Lietuvą, šeima apsistojo Panevėžyje.

Ilgametė bibliotekos darbuotoja Stasė Mikeliūnienė prisimena Valę Zablockienę kaip nepaprastą mokytoją, ilgiausiai mokytojavusių Panevėžio pradinėje mokykloje, labai mylėjusią vaikus ir darbą. Pasak S. Mikeliūnienės, mokytojai teko mokytis ir dirbti Nepriklausomoje Lietuvoje, o šaliai praradus nepriklausomybę, teko slėpti pažiūras, būti saugumo persekiojamai, nuolat keisti gyvenamąją vietą, slėpti, kad yra politinio kalinio žmona, nepatikima sovietų valdžiai.

Nuotraukoje – Petras ir Valė Zablockai su dukra Danguole prie Mūšos (Pasvalio r. 1974 m.,
iš Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Petro Zablocko fondo)

- Reklama -

Naujausi straipsniai