2024, birželio 15, Šeštadienis

Valstybinė kultūros paveldo komisija rekomenduoja SEMC ieškoti kitos vietos

Kovojančius už kino centro “Garsas” išsaugojimą visuomenininkus pasiekė viltį teikianti žinia. Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos pavedimu susirinkusi Valstybinė kultūros paveldo komisija susipažino su Pilietinės iniciatyvos grupės „Išsaugoti „Garsą“ prašymu, kurį persiuntė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija ir išreiškė savo nuomonę.

“Palaikydami šią pilietinę iniciatyvą manome, kad kino centro „Garsas“ pastatas yra vienas iš sovietinio modernizmo reprezentantų, fasadai atspindi modernizmo stilistikos pastatui būdingą regioninį charakterį. Pastatas buvo projektuojamas kaip urbanistinis akcentas istorinėje erdvėje ir šią savybę išlaikė. Kino centras svarbus visuomenei ne tik dėl architektūrinių sprendimų, bet ir dėl kino teatro funkcijos. Tai yra vienintelis, šiai funkcijai suprojektuotas ir iki šiol veikiantis kino teatras Lietuvoje, todėl turėtų būti vertintinas kaip potencialiai retas kultūros paveldo objektas. Ši pilietinė iniciatyva išsaugoti kino centrą „Garsas“ liudija, jog itin svarbi yra bendruomenės atmintis ir jos emocinis ryšys, kuriantis dvasinį tęstinumą.

Paveldo komisija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą, mano, jog kino centro „Garsas“ kultūrinės vertės ir įrašymo į Kultūros vertybių registrą klausimas turėtų būti skubiai svarstomas Kultūros paveldo departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryboje.

Taipogi atkreipiame dėmesį, jog pritariame Stasio Eidrigevičiaus menų centro steigimui ieškant kitų, šiai paskirčiai tinkamų erdvių.”, – rašoma paveldo komisijos pirmininkės Evelinos Karalevičienės pasirašytame rašte.

Valstybinę paminklosaugos komisiją (nuo 2004 m. – Valstybinę kultūros paveldo komisiją) sudaro 12 narių: 2 narius skiria ir atleidžia Respublikos Prezidentas, 4 narius – Seimas Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto (nuo 2016 m. – Kultūros komiteto) teikimu, 4 narius – Ministras Pirmininkas kultūros ministro teikimu, 2 narius – renka ir atšaukia įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos visuomeninės organizacijos (nuo 2010 m. – asociacijos), kurių veikla susijusi su kultūros paveldo paieška, saugojimu ir propagavimu.

- Reklama -

Naujausi straipsniai