Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme nustatyta, kad Europos ekonominės erdvės valstybėje išduotas vairuotojo pažymėjimas, atitinkantis 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (nauja redakcija) I priede nustatytus reikalavimus, yra tinkamas dokumentas finansų įstaigoms asmens tapatybei nustatyti, kai ji nustatoma jam dalyvaujant fiziškai.

Kai tapatybę patvirtinančiame dokumente duomenys apie kliento pilietybę nenurodomi, finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai, nustatydami kliento – fizinio asmens – tapatybę privalo pareikalauti iš kliento pilietybės duomenų.

Seimo nariai džiaugėsi atsiveriančiomis galimybėmis.

„Svarstome labai svarbų klausimą. Jis atveria daugybę naujų galimybių Lietuvai tapti konkurencingesne, prisivilioti ir geriau veikti finansinių technologijų srityje ir sudaryti didesnę konkurenciją joje“, – sakė Seimo Pirmininko pavaduotojas Vytautas Mitalas.

Jam pritarė Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Mykolas Majauskas: „Didelė dalis užsienietiškų bankų, tarptautinių bankų neateina į Lietuvą, tarp jų – ir naujoviškų bankų dėl to, kad dalis jų klientų yra identifikuoti pagal vairuotojo pažymėjimą. Ir jie, ateidami čia, į Lietuvą, turėtų iš naujo neidentifikuoti savo esamus visus klientus pagal Lietuvos taisykles, kurios neatitinka geriausios Europos Sąjungos praktikos. Todėl mes esamais įstatymais apribojame savo konkurencingumą ir priėmę šį įstatymą užtikrintume, kad Lietuva taptų patrauklesne tarptautinėms finansinėms institucijoms ateiti į Lietuvą ir didinti konkurenciją čia, Lietuvoje, dėl ko išloštų visi Lietuvos piliečiai.“

Už pataisas (projektas Nr. XIIIP-2814(2) balsavo 98, prieš buvo 10, susilaikė 19 Seimo narių. Jos įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

Komentarai
Print Friendly, PDF & Email