2024, birželio 12, Trečiadienis

Vaikų globėjams – pagalbos pinigai

Panevėžio rajono savivaldybė, skatindama be tėvų globos likusių vaikų globą šeimoje, šalia valstybės teikiamos paramos nuo 2020 m. sausio 1 d. papildomus pagalbos pinigus globėjams mokės ir iš savo biudžeto. Savivaldybės taryba šiandien vykusiame posėdyje patvirtino Pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų globą (rūpybą) tvarkos aprašą.

Pagalbos pinigai bus skiriami ir mokami socialiniams globėjams (rūpintojams), globėjams (rūpintojams) giminaičiams, budintiems globotojams ir šeimynų dalyviams, kurių globojamiems vaikams nustatyta nuolatinė ar laikinoji globa (rūpyba).

Socialiniams globėjams (rūpintojams), globėjams (rūpintojams) giminaičiams, budintiems globotojams ir šeimynų dalyviams bus mokama 2 bazinių socialinių išmokų (BSĮ) – 76 Eur dydžio išmoka per mėnesį (912 Eur per metus) už kiekvieną jo šeimoje globojamą vaiką, neatsižvelgiant į vaiko amžių ar neįgalumo lygį.

Pagalbos pinigai turi būti naudojami globojamo vaiko poreikiams tenkinti: jo ugdymui, lavinimui, sveikatos priežiūrai, užimtumui, drabužiams, kišenpinigiams, kitoms vaiko reikmėms.

Pagalbos pinigai skiriami už vaiką iki 18 metų ir vyresnį, jeigu jis gyvena pas socialinį globėją (rūpintoją), globėją (rūpintoją) giminaitį, budintį globotoją ir šeimynoje ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai. Vaikui baigus bendrojo ugdymo mokyklą, pagalbos pinigai mokami iki tų metų rugsėjo 1 d.

2019 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, Panevėžio rajono savivaldybėje yra 86 tėvų globos netekę vaikai: 71 globoja 53 globėjai, 3 budintys globotojai prižiūri 4 vaikus, vienoje šeimynoje globojami (prižiūrimi) 11 vaikų.

Patvirtinus pagalbos pinigų mokėjimo tvarką, Savivaldybė prisidės prie vaikų globos (rūpybos) skatinimo rajone, perėjimo nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų teikimo tėvų globos netekusiems vaikams.

- Reklama -

Naujausi straipsniai