Gruodžio 13 dieną vykusio Europos Sąjungos (ES) Bendrųjų reikalų tarybos (BRT) posėdžio metu Užsienio reikalų viceministrė Jovita Neliupšienė aptarė šiuo metu aktualiausius ES darbotvarkės klausimus: karinės ir finansinės paramos teikimą Ukrainai, naujas ribojančias priemones Rusijai, ES gynybinių pajėgumų stiprinimą, ES plėtros perspektyvas ir diskusijas dėl Europos ateities.

„Rusijos teroristiniai veiksmai tik stiprėja. Taikomasi į civilius gyventojus ir griaunama šaliai išgyventi būtina infrastruktūra. Europos atsakas šiandien turi būti kaip niekada stiprus ir vieningas: daugiau karinės paramos Ukrainai, daugiau finansinės paramos, dar daugiau ribojamųjų priemonių Rusijai. Jau randami būdai, kaip panaudoti įšaldytas Rusijos lėšas Ukrainos atstatymui ir kaip patraukti atsakomybėn Rusijos vadovybę, tačiau turime dirbti toliau siekdami greitų ir tvarių sprendimų“, – diskutuojant apie pasirengimą gruodžio 15 dieną vyksiančiai Europos Vadovų Tarybai pabrėžė viceministrė.

J.Neliupšienė taip pat paragino toliau ir nedelsiant stiprinti sankcijas Rusijai ir Baltarusijai, naikinti esamas sankcijų išimtis, užkirsti kelią naujų išimčių kūrimui, metams pratęsti sankcijų Rusijai galiojimą ir siekti Rusijos izoliacijos tarptautiniuose forumuose.

BRT priėmė Tarybos išvadas dėl ES plėtros, stabilizacijos bei asociacijos proceso, kuriose įvertinta narystės ES siekiančių šalių pažanga. Pirmą kartą tarp šių šalių minimos šiemet ES kandidačių statusą gavusios Ukraina ir Moldova bei šio statuso dar siekiantis Sakartvelas. Taryba pripažino ir palankiai įvertino didžiules Ukrainos pastangas šiais sunkiais laikais vykdant reformas ir siekiant būsimos narystės ES. Taryba taip pat paprašė Komisijos parengti veiksmų gaires, kuriose būtų išdėstyti tolesni veiksmai siekiant palengvinti Ukrainos galimybes patekti į ES bendrąją rinką.

„Ukraina nuosekliai ir kryptingai siekia pažangos, vykdydama reformų procesą. Labai svarbu, kad Komisija ne tik kitų metų rudenį, bet ir gerokai anksčiau – jau ateinantį pavasarį – įvertintų Ukrainos, taip pat Moldovos bei Sakartvelo pasiektą pažangą įgyvendinant Komisijos rekomendacijas. Tai padės efektyviau vykdyti reikiamas reformas, tuo pačiu mūsų rytinėms partnerėms suteiks daugiau pasitikėjimo savo jėgomis“, – akcentavo viceministrė.

Lietuva taip pat telkia ES valstybes, kad savo patirtimi ir žiniomis padėtų Rytų kaimynėms kuo greičiau pasirengti deryboms dėl narystės ES.

Viceministrė pasveikino Tarybos rekomendaciją ES šalies kandidatės statusą suteikti Bosnijai ir Hercegovinai ir išreiškė viltį, kad šalis sėkmingai įgyvendins savo įsipareigojimus teisinės sistemos reformų, kovos su korupcija, migracijos valdymo ir spaudos laisvės srityse. Galutinį sprendimą dėl kandidatės statuso suteikimo priims EVT gruodžio 15 dieną.

BRT posėdžio metu taip pat aptarta kasmetinė ES Komisijos ataskaita apie teisinės valstybės principų laikymąsi Lenkijoje, Portugalijoje, Rumunijoje, Slovėnijoje ir Švedijoje. Taryba patvirtino poziciją deryboms su Europos Parlamentu siekiant kuo greičiau priimti reglamentą dėl politinės reklamos skaidrumo, taip pat bendrą ES institucijų deklaraciją dėl prioritetinių teisėkūros klausimų ateinantiems metams, apsvarstė 2023 metų Europos semestro veiksmų planą, diskutavo apie tolesnius veiksmus įgyvendinant Konferencijos dėl Europos ateities rekomendacijas.

Print Friendly, PDF & Email