2024, balandžio 24, Trečiadienis

Trišalės komisijos posėdyje – aktualūs užimtumo klausimai

Vakar įvyko išvažiuojamasis Trišalės komisijos prie Panevėžio teritorinės darbo biržos posėdis Panevėžio darbo rinkos mokymo centre. Trišalės komisijos prie Panevėžio teritorinės darbo biržos pirmininkė Aldona Čiegytė pristatė nuveiktus komisijos darbus už praėjusius metus. Panevėžio teritorinės darbo biržos Klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė Jurgita Grigalionienė supažindino dalyvius su darbo rinkos prognoze 2017 m. ir įsidarbinimo galimybių barometru. Pranešėja paminėjo, kad sėkmingą įsidarbinimą lemia ne tik išslavinimas, kvalifikacija ir profesiniai įgūdžiai, bet ir bendrieji gebėjimai bei papildomos kompetencijos. Siekiant integruotis ar išlikti darbo rinkoje ir toliau svarbu mokytis visą gyvenimą, tobulinti įgūdžius ir kompetencijas.

Panevėžio teritorinės darbo biržos EURES konsultantė Jurgita Trapuilienė supažindino su užsieniečių įdarbinimo tvarka Lietuvos Respublikoje. Pranešėja paminėjo nuo šių metų pradžios įsigaliojusius teisės aktų pasikeitimus.

Panevėžio darbo rinkos mokymo centro direktorius Valentinas Masilionis pristatė įgyvendinamas mokymo programas, supažindino su profesinio mokymo formomis. Didesnio susidomėjimo sulaukė viena iš retesnių mokymo formų – pameistrystė.

V. Masilionis informavo apie priemonės „Kompetencijų vaučeris“ projektų finansavimo sąlygas. Jis paminėjo, kad pagal šią priemonę įmonės gali gauti paramą savo dirbančiųjų mokymui.

Posėdžio metu Trišalės komisijos nariai svarstė Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų, kuriuos įgyvendina darbo birža, paraiškos vertinimo kriterijus. Panevėžio apskričiai sunku konkuruoti pagal kai kuriuos projekto paraiškos vertinimo kriterijus (pvz.: darbo vietos steigimas tautinių mažumų gausiai gyvenamuose regionuose). Nutarta teikti pasiūlymus Lietuvos darbo biržai dėl Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų paraiškos vertinimo kriterijų pakeitimo, atsižvelgiant į regiono specifiką.

Posėdžio metu vyko Trišalės komisijos pirmininko rinkimai. Komisijos pirmininke 2017 metams išrinkta darbuotojų atstovė – Lietuvos moterų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Alma Kriščiūnienė.

Trišalės komisijos nariai aplankė Panevėžio darbo rinkos mokymo centrą, susipažino su maisto produktų, prekybos, paslaugų organizavimo ir administravimo, viešojo maitinimo mokymo baze, aplankė Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos skyrių, kur teikiamos profesinės reabilitacijos paslaugos.

Sekantis Trišalės komisijos posėdis planuojamas 2017 m. rugsėjo mėnesį.

- Reklama -

Naujausi straipsniai