kapavietes

Panevėžio miesto savivaldybė tęsia galbūt neprižiūrimų kapaviečių stebėjimą. Pagal 2017 m. ir 2021 m. Panevėžio miesto kapinių prižiūrėtojo AB „Panevėžio specialus autotransportas“ sudarytus sąrašus buvo tikrinamos Panevėžio miesto Kristaus Karaliaus katedros, Šilaičių civilinių kapinių ir Pašilių civilinių kapinių galbūt neprižiūrimos kapavietės.

Primename, kad galbūt neprižiūrima kapavietė – tai kapavietė, kuri yra ne trumpiau kaip dvejus metus netvarkyta ir atitinka bent vieną iš šių kriterijų: nėra paminklinio akmens, lentelės ar antkapio su užrašu, nėra duomenų nustatyti, kas ir kada buvo palaidotas, kapavietės statiniai yra iš dalies ar visiškai suirę, išgriuvę, pasvirę, kapavietė apaugusi žolėmis, krūmais.

Galbūt neprižiūrimų kapaviečių sąrašai buvo sudaryti du kartus – 2017 ir 2021 m. Tikrinant 2017 m. sudarytą galbūt neprižiūrimų kapaviečių sąrašą, Kristaus Karaliaus katedros kapinėse buvo pastebėtos 3 sutvarkytos kapavietės, Šilaičių civilinėse kapinėse nebuvo pastebėta nė viena sutvarkyta kapavietė. Remiantis nuo 2017 m. sudarytu sąrašu paskutinio patikrinimo metu pastebėta, kad Kristaus Karaliaus katedros kapinėse yra sutvarkytos 52 kapavietės, Šilaičių civilinėse kapinėse – 84 kapavietės.

Tikrinant 2021-aisiais sudarytą galbūt neprižiūrimų kapaviečių sąrašą, Kristaus Karaliaus katedros kapinėse buvo pastebėtos 28 sutvarkytos kapavietės, Šilaičių civilinėse kapinėse – 6 kapavietės.

Savivaldybei nuolat viešinant galbūt neprižiūrimų kapaviečių rezultatus iš viso Kristaus Karaliaus katedros kapinėse sutvarkytos 83 kapavietės, o Šilaičių civilinėse kapinėse – 90 kapaviečių. Susumavus abiejų 2017 ir 2021 metų gautų sąrašų rezultatus šiuo metu Kristaus Karaliaus katedros kapinėse yra 316 galbūt neprižiūrimų kapaviečių, Šilaičių civilinėse kapinėse – 246, Pašilių civilinėse kapinėse – 1 neprižiūrima, apleista ir netvarkoma kapavietė.

Informuojame, kad atnaujintas galbūt neprižiūrimų kapaviečių sąrašas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje www.panevezys.lt – Gyventojams – Kapinių sąrašas, tvarkymas, kolumbariumas. Į sąrašą yra įtrauktos kapavietės, pažymėtos ir „CEMETY“ sistemoje interneto svetainėje www.cemety.lt (žr. Panevėžio miesto kapinių žemėlapiuose geltona spalva pažymėtas kapavietes).

Atkreipiame dėmesį, kad informacinėse lentose prie Panevėžio miesto Kristaus Karaliaus katedros kapinių, Šilaičių civilinių ir Pašilių civilinių kapinių administracijos yra iškabinta informacija apie galbūt neprižiūrimų kapaviečių pripažinimo neprižiūrimomis kapavietėmis tvarką ir galimas pasekmes.

Kviečiame asmenis, atsakingus už galbūt neprižiūrimas kapavietes, jas sutvarkyti ir apie tai informuoti kapinių administratorių arba Savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriaus vyr. specialistą tel. (8 45) 504 477.

Print Friendly, PDF & Email