2024, birželio 23, Sekmadienis

Steigs Investicijų projektų skyrių, grąžins Švietimo skyriui senąjį pavadinimą

reklama rubai

Jau ketvirtadienį vyksiančiam miesto Tarybos posėdžiui bus pateiktas nutarimo prijektas, kuriuo siekiama pakeisti administracinę miesto savivaldybės struktūrą. Bus įssteigtas Investicijų skyrius, o po paskutinio struktūros keitimo 2015 m. įsteigtas Strateginio planavimo, investicijų ir biudžeto skyriaus Investicijų projektų poskyris panaikintas.

Naujasis skyrius bus atsakingas už sėkmingą projektų įgyvendinimą socialinėje, infrastruktūros, miesto plėtros, investicijų projektų inicijavimo ar vykdymo, ekonomikos skatinimo, kitų socialinių projektų vykdymo srityje, organizuos ir koordinuos ES ir (ar) kitos paramos investicijų Projektų valdymo procesą. Taip pat, skyrius spręstų einamuosius projektų įgyvendinimo klausimus, koordinuotų projektų vadovų ir projektų įgyvendinimo komandų veiklą.

To prireikė paaiškėjus, kad “projektų vadovų pareigybes einantys darbuotojai nepriskirti skyriui, o tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi direktoriui, neužtikrina sklandaus projektų planavimo, įgyvendinimo, kontrolės bei jų monitoringo: Administracijos direktoriaus darbo laikas naudojamas neefektyviai, sprendžiant einamuosius klausimus; tiesioginė atskaitomybė Administracijos direktoriui, neužtikrina savalaikio su projektų veiklomis susijusios informacijos pateikimo Investicijų projektų poskyriui, vykdančiam visų Panevėžio miesto investicijų projektų monitoringą; atskaitomybė keliems skyrių vadovams (Investicijų projektų poskyrio ir Strateginio planavimo, investicijų ir biudžeto skyriaus) ir

Administracijos direktoriui sąlygoja neefektyvų projektų vadovų pareigybes einančių darbuotojų laiko panaudojimą ir informacijos pateikimo dubliavimą, užtrunka užduočių paskirstymas.

Taip pat, pasikeitus įstatymams, bus steigiama Jaunimo reikalų koordinatoriaus tiesiogiai pavaldaus Administracijos direktoriui pareigybė. Tiesa, tokia pareigybė jau yra Švietimo ir jaunimo reikalų skyriuje, tad ji bus naikinama, o skyrius pavadinimas skambės taip kaip ir anksčiau- Švietimo skyrius.

- Reklama -

Naujausi straipsniai