Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta paraiškų vertinimo komisija paskirstė likusias lėšas 2 bendruomeninių organizacijų projektams. Lėšos skiriamos siekiant įgyvendinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bandomąjį modelį „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

5 829 Eur skirti asociacijos „Panevėžio šeimos“ projektui „Panevėžio miesto šeimų bendruomeninės veiklos vystymas“, 3 188 Eur – Panevėžio autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ projektui „Sensorinis sodas bendruomenei“.

Primename, kad rugpjūtį beveik 50 tūkst. Eur buvo paskirstyta 8 miesto bendruomeninėms organizacijoms. Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma sudarė 60 522 Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma buvo 1 000 Eur, didžiausia – 7 000 Eur.

Šiuo konkursu siekiama skatinti savivaldybių gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą, tenkinant viešuosius jų narių poreikius, stiprinti gyventojų sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo, skatinti aktyvesnį vietos bendruomenių įsitraukimą į sprendimų priėmimo procesus ir kt.

Komentarai
Print Friendly, PDF & Email