2024, balandžio 13, Šeštadienis

Siūloma kasmet vertinti demokratijos padėtį ES šalyse

Europarlamentarų nuomone, būtina sukurti išsamų ir objektyvų mechanizmą, kuris padėtų apsaugoti demokratiją, teisės viršenybę ir esmines ES vertybes Sąjungos šalyse.

Taip Europos Parlamentas (EP) reaguoja į nerimą keliančias tendencijas Europoje. Neseniai Parlamentas pripažino, kad Vengrijoje kyla  esminių ES vertybių nesilaikymo rizika, o Europos Komisija ėmėsi analogiškų veiksmų Lenkijos atžvilgiu. Trečiadienį priimtoje rezoliucijoje EP įžvelgia panašias grėsmes demokratijai ir teisės viršenybei Maltoje, Slovakijoje ir Rumunijoje.

Parlamentas siūlo sukurti mechanizmą, pagal kurį demokratijos padėtis ir pagrindinių ES vertybių, nurodytų 2-ajame Lisabonos sutarties straipsnyje, laikymasis kasmet būtų vertinamas kiekvienoje Sąjungos šalyje. Valstybės gautų konkrečias rekomendacijas, analogiškas šiuo metu teikiamoms rekomendacijoms ekonomikos srityje.

Europarlamentarai apgailestauja, kad Europos Komisija iki šiol nepasiūlė tokio teisės akto projekto, nors EP to prašė dar prieš dvejus metus. Jų nuomone, naujasis instrumentas galėtų būti susietas ir su galimybe apriboti ES biudžeto išmokas šalims, kuriose iškyla grėsmė teisės viršenybei.

Savo ruožtu Parlamentas įspėja, kad iššūkiai teisės viršenybės ir demokratijos srityse diskredituoja ES išorės veiksmus, ypač kaimynystės politiką ir derybas dėl naujų narių priėmimo.

- Reklama -

Naujausi straipsniai