šilumos kaina

Nuo 2017 m. liepos 1 d. nustatyta AB „Panevėžio energija“ vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 5,29 ct/kWh be PVM. Nuo šių metų birželio 1 d., panaikinus lengvatinį 9 proc. pridėtinės vertės mokestį (PVM) šilumai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti ir karštam vandeniui, taikomas standartinis 21 proc. PVM, todėl liepos mėnesį visiems vartotojams šiluma kainuos 6,40 ct/kWh (su 21 proc. PVM). Galutinė šilumos kaina vartotojams, palyginus su 2017 m. birželio mėn., mažėja 1,4 proc.

Pagal nustatytą šilumos kainą, kiekvieną mėnesį perskaičiuojama ir karšto vandens kaina. Panevėžio m. ir Pažagienių gyv. daugiabučių namų gyventojams karštas vanduo kainuos 5,08 Eur (su 21 proc. PVM) už kubinį metrą, jį ruošiant bendro naudojimo individualiuose šilumokaičiuose. Esant atvirai šilumos tiekimo sistemai – 6,05 Eur (su 21 proc. PVM) už kubinį metrą.

Panevėžio r. Liūdynės gyv. gyventojams karštas vanduo kainuos 5,47 Eur (su 21 proc. PVM) už kubinį metrą. Daugiau  informacijos  AB „Panevėžio energija“ interneto svetainėje  www.pe.lt

Gali būti aktualu: Šilumos siurbliai oras vanduo

Print Friendly, PDF & Email