Europos Parlamentas šiandien susirinks į neeilinę plenarinę sesiją, kurioje pasmerks neišprovokuotą ir barbarišką Rusijos invaziją į Ukrainą.

„Visos tarptautinės bendruomenės jėgos turi susivienyti, kad pasmerktų ir padėtų atremti Rusijos puolimą. Karas vėl atkeliavo į Europą“, – sako ELP frakcijos pirmininkas Manfredas Weberis.

„Tai karas prieš mus visus. Plėšrūnui nepakaks Ukrainos, kaip Hitleriui nepakako Austrijos, Čekoslovakijos ir Lenkijos. Todėl turime visapusiškai remti Ukrainą“, – pabrėžia EP narė, ELP frakcijos vicepirmininkė atsakinga už užsienio reikalus, Rasa Juknevičienė.

Parlamento posėdį galite stebėti tiesiogiai https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/webstreaming/plenary-session_20220301-0900-PLENARY

Print Friendly, PDF & Email