2024, liepos 18, Ketvirtadienis

Savivaldybių būstai gali būti parduodami neskaidriai

reklama rubai

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), antikorupciniu požiūriu įvertinusi Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą, reglamentuojantį savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimą, nustatė, kad jį taikant yra galimybės savivaldybės nekilnojamąjį turtą parduoti neskaidriai, taip pat sudaromos lengvatinės sąlygos tam tikriems asmenims, kurių turtinė ar socialinė padėtis nereikalauja lengvatinių sąlygų, prioriteto tvarka įsigyti šį turtą. Be to, savivaldybės dėl dviejų įstatymų skirtingo reglamentavimo gali savo nuožiūra taikyti skirtingą praktiką parduodant savivaldybių nekilnojamąjį turtą.

STT pažymi, kad Lietuvoje egzistuoja didelis socialinio būsto trūkumas, tačiau kasmet savivaldybės parduoda savivaldybių būstų kelis kartus daugiau nei įsigyja socialinių būstų, o dalis parduodamų būstų galėtų būti tinkami socialiniam būstui.

STT įvertintas įstatymas suteikia galimybę lengvatinėmis sąlygomis (be aukciono) už rinkos kainą įsigyti savivaldybės būstą ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus (sandėliukus, garažus ir pan.) tam tikriems asmenims, pavyzdžiui, bendraturčiams, savivaldybės butų nuomininkams, nors šių asmenų turtinė ar socialinė padėtis nereikalauja lengvatinių sąlygų. Pažymėtina, kad šie asmenys, pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą įsigiję savivaldybės būstą ar pagalbinio ūkio paskirties pastatą, pagal kitus teisės aktus taip pat lengvatinėmis sąlygomis – be aukciono – įgyja teisę nusipirkti šiam turtui priskirtą valstybinę žemę.

STT korupcijos prevencijos pareigūnai taip pat nustatė, kad Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas neišsamiai reglamentuoja savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo procedūrą, todėl praktikoje sudaromos sąlygos neskaidriam šio turto pardavimui. Pavyzdžiui, kai kuriose savivaldybėse minėtas nekilnojamasis turtas be aukciono parduodamas tam asmeniui, kuris turėjo informacijos, kad atitinkamas turtas priklauso savivaldybei ir pirmasis pateikė savivaldybei prašymą šį turtą įsigyti. Be to, korupcijos riziką didina ir tai, kad savivaldybės turi galimybę be jokių kriterijų nuspręsti, ar savivaldybės būstą ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus parduoti viešo aukciono būdu (pagal Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą), ar šį turtą parduoti be aukciono Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nurodytiems asmenims.

Antikorupcinio vertinimo išvada pateikta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, kuri per du mėnesius nuo vertinimo gavimo dienos turi viešai (Teisės aktų informacinėje sistemoje) paskelbti, kaip atsižvelgta ar numatoma atsižvelgti į STT pateiktas pastabas ir pasiūlymus.

Su antikorupcinio vertinimo išvada galima susipažinti čia.

- Reklama -

Naujausi straipsniai