2024, vasario 26, Pirmadienis

Savivaldybė: Šildymą galima įjungti anksčiau

Įpusėjus rugsėjui, vis dažniau pradedame mąstyti apie artėjantį šildymo sezoną. Šilumos tiekėja AB „Panevėžio energija“ jau pasiruošusi naujam šildymo sezonui, o pastatų valdytojai ir prižiūrėtojai turėtų suskubti užbaigti visus pasiruošimo šildymo sezonui darbus, kad atšalus orams nekiltų trukdžių ir gyventojams netektų šalti namuose.

Už kiekvieno daugiabučio namo vidaus šilumos ūkio paruošimą šildymo sezonui atsako pačių gyventojų pasirinktas namo vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas, kuris turi pasirūpinti pastato parengties šildymo sezonui aktu.

Pastato parengties šildymo sezonui aktas – galimybė pradėti šildymą

AB „Panevėžio energija“ primena, kad šilumos vartotojai, įskaitant daugiabučius gyvenamuosius namus, gali pradėti šildymo sezoną savo nuožiūra, nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų higienos normų. Ar pastatas parengtas šildymo sezonui, AB „Panevėžio energija“ sprendžia pagal pastatų prižiūrėtojų pateiktus parengties šildymo sezonui aktus. Kol tokio patvirtinimo šilumos tiekėjas negauna, šildymo paslauga negali būti teikiama.

Šildymo sezono pradžią skelbia Savivaldybė

Šildymo sezono pradžią, atsižvelgiant į faktinę lauko temperatūrą, savo pavaldume esančioms įstaigoms nustato Savivaldybė.

Panevėžyje nuo rugsėjo 21 d. pradėtos šildyti miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigos, bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo įstaigos. Primename, kad sveikatos priežiūros įstaigose šildymas įjungiamas įstaigų vadovų nuožiūra pagal poreikį. Miesto gyvenamųjų namų, biudžetinių įstaigų, įmonių ir organizacijų šildymo pradžia dar neskelbiama.

Pavėluotas šildymas nesutaupys šilumos

Jei gyventojai pageidauja šildymą namuose įjungti vėliau, nei paskelbta oficiali šildymo sezono pradžia, tai turi būti nuspręsta namo bendraturčių (butų savininkų) susirinkime daugumos balsais, tačiau daugumos balsai negali nuspręsti pažeisti gyvenamoms patalpoms nustatytų higienos normų – butuose negali būti mažiau nei 18 laipsnių šilumos.

Pavėluotas šildymo įjungimas paprastai netaupo šilumos, nes įšalusioms, sudrėkusioms namo sienoms vėliau įšildyti reikia sunaudoti dar daugiau šilumos. Renovuotuose namuose ir namuose, kuriuose yra automatizuoti šilumos punktai, šilumą taupo šilumos punktuose įrengti elektroniniai reguliatoriai. Įjungus šildymą daugiabučiuose namuose ir tinkamai suprogramavus šilumos punkto įrangą, šildymas bus išjungiamas pakilus lauko oro temperatūrai, o nukritus – šiluma vėl tiekiama.

2020–2021 m. šildymo sezonas Panevėžyje buvo pradėtas spalio 14 d.

Gali būti aktualus šildymas infraraudonaisiais spinduliais

- Reklama -

Naujausi straipsniai