Panevėžio miesto savivaldybė kviečia juridinius ir fizinius asmenis, remiančius sporto, kultūros ir mokslo veiklas, teikti prašymus dėl mokesčių lengvatų teikimo.

Pagal galiojančią tvarką: paramos teikėjui taikomų mokesčių lengvatų dydis – iki 50 proc. nuo per einamuosius metus paramai skirtos sumos, bet ne daugiau kaip paramos teikėjui už einamuosius metus apskaičiuotų mokesčių sumos. Mokesčių lengvatos yra taikomos tik einamaisiais metais apskaičiuotiems mokesčiams.

Mokesčių lengvatos suteikiamos, jeigu paramos teikėjas sudarė paramos teikimo sutartį su vienu ar keletu paramos gavėjų ir paramos sutartyje nurodė šalių rekvizitus, atsakingus asmenis,  veiklas, kurioms skiriama parama, sumą, paramos dalyką.

Parama suteikiama Panevėžio mieste registruotoms sporto organizacijoms, kultūros įstaigoms, kurių steigėja yra Panevėžio miesto savivaldybė ar Lietuvos Respublikos valstybė,  mokslo ir verslo bendradarbiavimo veiklų vykdytojams.

Prašymai dėl lengvatų suteikimo už žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčius už einamuosius metus priimami  iki spalio 27 d. imtinai el. paštu priimamasis@panevezys.lt (vėliau pateikti prašymai nenagrinėjami).

 

Daugiau informacijos – www.panevezys.lt – Verslininkams – Mokesčių lengvatos, tel. (8 45) 501 330 arba el. paštu daina.pilkauskiene@panevezys.lt.

Print Friendly, PDF & Email