Panevėžio rajono savivaldybėje didinami pagalbos pinigai už tėvų globos netekusių vaikų globą (rūpybą) šeimose.

Socialiniams globėjams (rūpintojams), globėjams (rūpintojams) giminaičiams, budintiems globotojams ir šeimynoms per mėnesį už kiekvieną šeimoje globojamą vaiką, neatsižvelgiant į jo amžių ar neįgalumo lygį, nuo 2020 m. birželio 1 d. iki šiol buvo mokama mokama 3 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio išmoka – 117 Eur.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. išmoka didinama iki 4 BSI dydžio – 160 Eur per mėnesį. Per metus ji sudarys 1 920 Eur, t. y., 750 Eur daugiau negu 2020 metais.

Tokį sprendimą priėmė Panevėžio rajono savivaldybės taryba šiandien vykusiame posėdyje.

2021 m. sausio 1 d. duomenimis, Panevėžio rajono savivaldybėje yra 86 tėvų globos netekę vaikai, globojami pas socialinius globėjus (rūpintojus), globėjus (rūpintojus) giminaičius, budinčius globotojus ir šeimynoje.

Tarybos sprendimo įgyvendinimui per metus reikės apie 165 120 Eur. Pagalbos pinigai mokami iš savivaldybės biudžeto lėšų.

Naujovė ir su minimalia mėnesine alga (MMA) susijusiu papildomai didinamu atlygiu budinčiam globotojui.

Iki šiol atlygis 0,5 MMA per mėnesį už kiekvieną šeimoje apgyvendintą vaiką buvo didinamas tiems budintiems globotojams, kurie savo šeimoje apgyvendino vaiką iki trejų metų amžiaus arba vaiką, kuriam nustatytas vidutinis arba sunkus neįgalumas.

Norint paskatinti laikinai globai į šeimas priimti ir paauglius, kurie dažnai nenoriai priimami dėl paauglystės amžiaus, nuo šiol ir už juos bus mokamas 0,5 MMA atlygis.

Nuo 2021 sausio 1 d. MMA yra 642 Eur.

2021 m. sausio 1 d. duomenimis, Panevėžio rajone 2 budintys globotojai prižiūri 3 vaiku

Komentarai
Print Friendly, PDF & Email