2024, gegužės 22, Trečiadienis

R. Juknevičienė: „Panevėžio rajono gyventojams turi būti užtikrintas kokybiškų medicinos paslaugų prieinamumas“

Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narė Rasa Juknevičienė kreipėsi į sveikatos apsaugos ministrą Aurelijų Verygą, Panevėžio rajono savivaldybės merą Povilą Žagunį ir Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos direktorę Ireną Janušonienę dėl medicinos paslaugų prieinamumo Panevėžio rajone.

Kreipimesi prašoma atsakyti, ar medicinos paslaugų prieinamumo apribojimas Panevėžio rajone atitinka LR Vyriausybės programoje numatytą ilgalaikę regionų plėtros politikos viziją? Taip pat domimasi, ar trumpinant medicinos punktų darbo valandas buvo atliktas veiklos efektyvumo ir ekonominės naudos vertinimas neseniai renovuotose Panevėžio medicinos įstaigose, kurioms skirtos investicijos tiek infrastruktūros gerinimui, tiek medicinos įrangos įsigijimui?

„Pastaruoju metu mane pasiekia Panevėžio rajono gyventojų nusiskundimai dėl sutrumpinto darbo laiko medicinos punktuose ir šeimos gydytojų kabinetuose. Kyla klausimas, ar toks įstaigų veiklos organizavimas yra teisingas atokesnėse rajono vietovėse gyvenančių žmonių atžvilgiu? Maža to, net ir Vyriausybės programoje kalbama apie paslaugų kokybę, kuri pasiektų ir atokiai gyvenančius piliečius, tuo tarpu elgiamasi priešingai – sutrumpėjus įstaigų darbo laikui, mažėja ir paslaugų prieinamumas. Prašau atsižvelgti į Panevėžio rajono gyventojų poreikius ir užtikrinti kokybiškas, savalaikes medicinos paslaugas“, – teigė R. Juknevičienė.

Primename, jog LR Sveikatos apsaugos ministerija taip pat viešai deklaruoja, jog sveikatos įstaigų restruktūrizavimo tikslas – užtikrinti geresnį gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų poreikių patenkinimą, aukštesnę paslaugų kokybę, saugumą ir prieinamumą bei racionalesnį išteklių panaudojimą, tačiau pastaruoju metu medicinos paslaugų prieinamumas yra sumažėjęs dėl sutrumpinto medicinos įstaigų darbo laiko.

- Reklama -

Naujausi straipsniai