Karaliaus kirtis

Gegužės 23 dieną pilietiškas asmuo bendruoju pagalbos telefonu 112 pranešė, kad matė, kaip į pastatą Panevėžyje, Beržų g. 46, įsiveržė grupė ginkluotų asmenų, aidi šūviai. Budėtojas perduoda šią informaciją, ir į įvykio vietą netrukus atskuba neperšaunamomis liemenėmis, šalmais apsiginklavę du pareigūnų ekipažai. Jie patenka į pavojingą objektą, kur operatyviai sulaiko 10 ginkluotų pasipriešinti bandžiusių asmenų, o į karštą tašką atvykę operatyvinės grupės pareigūnai pristato įtariamuosius į laikinojo sulaikymo patalpas.

Tuo metu pastate įtampa aštrėja – kiti jame buvę įsibrovėliai panaudoja granatas, pradeda į pareigūnus šaudyti iš automatų. Tinkamai įvertinę, kad priešiškos jėgos yra didesnės, policijos pareigūnai atsitraukia, stebi pastatą, apsaugo įvykio vietą, užtikrina, kad nenukentėtų praeiviai, kad į pastatą niekas neįeitų ir iš jo neišeitų, informuoja budėtojus, kad reikalingos stipresnės pajėgos. Identifikavus, kad grupuotės yra per didelės, per stipriai ginkluotos, į pagalbą pasitelktas Karaliaus Mindaugo husarų bataliono kariai. Atlikus kolektyvinės gynybos veiksmus, nukauta dar 20 pavojingų ginkluotų asmenų. Kruopščiai patikrintas visas pastatas, kol įsitikinta, kad pavojus nebegresia. Šis scenarijus tai – gegužės 19 dieną Panevėžyje prasidėjusių Karaliaus Mindaugo husarų bataliono organizuojamų pratybų „Karaliaus kirtis 2017“ dalis.

Operacija buvo sėkminga.

Šiuo metu Panevėžyje ir jo apylinkėse nuolat matomi ginkluoti kariai ir karinė technika. Pratybų tikslas – įvertinti pasirengimą vykdyti, gynybos ir puolimo operacijas apgyvendintoje vietoje, treniruoti organizacijų tarpusavio sąveiką.

Pagal pratybų scenarijų, nežinomos grupuotės Panevėžyje ir rajone kelia neramumus ir riaušes mieste, mėgina verbuoti gyventojus, kad prisidėtų prie neramumų kurstymo, bandytų užimti vietos administracijos objektus, darytų įtaką svarbiausiems miesto žmonėms.

Pratybose aktyviai dalyvauja ir Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai. Gegužės 23 dieną prieš pratybų veiksmus, vykusius prie Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnybos pastato Beržų g. 46, pareigūnai daug dėmesio skyrė ir teorijai. Pratybos pradėtos taktikos manevrų aptarimu.

Karaliaus kirtis 2017“ Panevėžyje vyks iki gegužės 26 d. Per pratybas tiek kariai, tiek policijos pareigūnai ir kitų institucijų atstovai pasitikrina pasirengimą ekstremalioms situacijos, tarpusavio saveiką.

Vyresnioji specialistė Karolina Miganovičienė

Komentarai
Print Friendly, PDF & Email