2024, birželio 13, Ketvirtadienis

Priėmus įstatymo pataisas keisis merų ir vicemerų darbo užmokestis

Seimas, įgyvendindamas Konstitucinio Teismo nutarimą, priėmė Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimus.

Priimtu teisės aktu savivaldybių merų ir jų pavaduotojų pareiginių algų dydžiai suskirstyti pagal savivaldybės teritorijoje gyvenančių gyventojų skaičių į 5 grupes.

Įstatyme įtvirtinta, kad savivaldybės mero ir mero pavaduotojo pareiginėms algoms taikytini koeficientai nustatomi atsižvelgiant į savivaldybės gyventojų skaičių, nustatytą pagal kalendorinių metų, einančių prieš kalendorinius metus, kuriais vyko paskutiniai savivaldybių tarybų rinkimai, sausio 1 dienos gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų ir neturinčių gyvenamosios vietos asmenų apskaitos duomenis, paskelbtus Lietuvos Respublikos gyventojų registro tvarkytojo interneto svetainėje Lietuvos Respublikos gyventojų registro tvarkytojo nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais. Nustatyti koeficientai galioja iki pirmojo išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdžio.

Jeigu savivaldybės teritorijoje yra kurortinė teritorija, savivaldybės merui ir mero pavaduotojams nustatytas pareiginės algos koeficientas didinamas 4 procentais, o jeigu savivaldybės teritorijoje yra kurortas, savivaldybės merui ir mero pavaduotojams nustatytas pareiginės algos koeficientas didinamas 5 procentais.

Į pirmą grupę pagal savivaldybės teritorijoje gyvenančių gyventojų skaičių, Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenimis, patenka Vilniaus miesto savivaldybė, į antrą grupę – 4 savivaldybės (Kauno miesto, Klaipėdos miesto, Šiaulių miesto, Vilniaus rajono), į trečią grupę – 7 savivaldybės (Kauno rajono, Panevėžio miesto, Klaipėdos rajono, Marijampolės, Mažeikių rajono, Alytaus miesto, Kėdainių rajono), į ketvirtą grupę – 42 savivaldybės (Jonavos rajono, Zarasų rajono ir kitų rajonų bei Elektrėnų, Druskininkų, Visagino savivaldybės, Palangos miesto savivaldybė), o į penktą grupę – 6 savivaldybės (Kazlų Rūdos, Kalvarijos, Pagėgių, Rietavo, Birštono ir Neringos savivaldybės). Neringos savivaldybė – mažiausia iš visų savivaldybių, kurioje deklaruoti 5025 gyventojai. Kadangi Neringos savivaldybė veikia kaip kurortas, jos merui ir pavaduotojui pareiginė alga didinama 5 procentais.

Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis (BD) 2019 metais – 173 eurai. Taip pat galioja už ištarnautus Valstybei metus bei Savivaldybių Tarybų patvirtinti priedai.

Pagal priimtus įstatymo pakeitimus Panevėžio mero alga (be priedų) – 18,6 BD arba – 3217,8 Eur. iki mokesčių. vicemerų – 15,6 BD arba – 2698,8 Eur. iki mokesčių.

Pagal Savivaldybės interneto svetainėje pateiktą informaciją, šiuo metu mero priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis) sudaro – 3207 Eur., vicemerų – 2962 Eur.

Panevėžio rajono mero – 18,3 BD arba – 3165,9 Eur. iki mokesčių, vicemero – 15,3 BD arba – 2646,9 Eur. iki mokesčių.

Pagal Panevėžio raj. savivaldybės interneto svetainėje pateiktą informaciją Panevėžio rajono mero vidutinis (brutto) darbo užmokestis – 3 550 Eur., vicemero – 3 296 Eur.

- Reklama -

Naujausi straipsniai