2024, birželio 16, Sekmadienis

Prasideda gimnazistų priėmimas

Kovo 2 d. Panevėžio miesto savivaldybė pradeda mokinių priėmimą į gimnazijų I ir III (jei vaikas keičia ugdymo įstaigą) klases.

Į J. Balčikonio, 5-ąją, J. Miltinio, „Minties“ gimnazijas mokiniai priimami Švietimo skyriuje (Laisvės a. 23, 102 kab.) iki kovo 31 d. Nuo balandžio 1 d. tęsiamas priėmimas į laisvas vietas pagal prašymo gavimo datą ir laiką.

Į V. Žemkalnio gimnaziją priimama pačioje įstaigoje.

Pateikiami dokumentai:

1. prašymo popierinis ar elektroninis variantas;

2. vaiko asmens dokumento (gimimo liudijimo, paso ar tapatybės kortelės) kopija;

3. mokyklos antspaudu ir vadovo parašu patvirtinta pažyma apie I pusmečio ar I trimestro mokymosi pasiekimus;

4. birželio mėn. reikės atnešti pagrindinio ugdymo I dalies pažymėjimą (į I klases), pagrindinio ugdymo pažymėjimą (į III klases).

Prašymas su reikalingais dokumentais teikiami Švietimo skyriui arba siunčiami el. paštu priemimas.mokyklos@panevezys.lt nuo kovo 2 d. 8 val. (išsiųsti anksčiau neregistruojami).

Priėmimo kriterijai:

Mokytis priimama pagal prašymo gavimo datą ir laiką.

Jeigu mokinių yra daugiau nei laisvų vietų, pirmenybė teikiama:

turintiems aukštesnius pagrindinio ugdymo programos I dalies (į I klasę), pagrindinio ugdymo programos (į III klasę) lietuvių, pirmosios užsienio kalbos, matematikos, istorijos ir pasirinktinai 1 gamtos mokslų (fizikos, chemijos ar biologijos) mokymosi pasiekimų įvertinimus;

turintiems aukštesnius pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus (į III klasę);

respublikinių, miesto dalykinių olimpiadų, konkursų (8-oms, 10-oms klasėms) nugalėtojai ir prizininkai (I vieta – 3, II vieta – 2, III vieta – 1 balas), pateikę įrodančius dokumentus.

Jei mokinys pagal šiuos kriterijus nepatenka į prašyme pirmąja nurodytą gimnaziją, jam pasiūloma mokytis kitoje (kurioje yra laisvų vietų) – pagal prašyme nurodytą eiliškumą.

 

Informacija teikiama tel. 8 45 501 386 arba el. paštu priemimas.mokyklos@panevezys.lt.

- Reklama -

Naujausi straipsniai