2024, birželio 13, Ketvirtadienis

Patvirtintas 2020 metų Panevėžio rajono savivaldybės biudžetas

Panevėžio rajono savivaldybės taryba šiandien vykusiame posėdyje patvirtino 2020 metų Savivaldybės biudžetą. Biudžetas yra subalansuotas, be deficito. Planuojamos pajamos – 43,4 mln. eurų (pernai buvo 38,3 mln. eurų).

Biudžeto asignavimai paskirstyti aštuonioms programoms vykdyti.

Kaip ir kasmet, daugiausia – 38 proc. visų planuojamų išlaidų – teko Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programai – beveik 16,5 mln. eurų.

Savivaldybės valdymo programai skiriama beveik 7,7 mln. – 18 proc. visų asignavimų.

Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programa bus įgyvendinama už 4,9 mln. eurų – 11 proc. planuojamų išlaidų. Pirmą kartą šioje programoje atsirado nauja   dalyvaujamojo biudžeto eilutė. Ši priemonė leis pačioms bendruomenėms, išvengiant biurokratinės naštos, nuspręsti, kam konkrečiai panaudoti 20 tūkst. eurų biudžeto lėšų.

Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programai skiriama 4,9 mln.  eurų – 11 proc. asignavimų. Šiemet anksčiau nei praėjusiais metais Susisiekimo ministerija skyrė Kelių priežiūros ir programos lėšų vietinės reikšmėms keliams – per 2 mln. eurų.

Socialinės atskirties mažinimo programai teko 6,5 mln. eurų – 15 proc. visų asignavimų.

Sveikatos apsaugos programai numatyta 0,5 mln. eurų – 1 proc. visų asignavimų.

Aplinkos apsaugos programai – 1,7 mln. eurų – 4 proc. visų asignavimų.

Ekonominio konkurencingumo didinimo programai – 0,8 mln. eurų – 2 proc. visų asignavimų.

2019 m. pradėtiems vykdyti projektams Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis planuojama gauti 3,5 mln. eurų ES finansinės paramos, Savivaldybė šiems projektams vykdyti turi prisidėti  beveik 1 mln. eurų.

ES vykdomiems projektams planuojama gauti 266,5 tūkst. eurų dotaciją iš Viešųjų investicijų plėtros agentūros (VIPA).

Projektai bus vykdomi švietimo, infrastruktūros, socialinių paslaugų, gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimo, paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo, vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, bendruomenių rėmimui ir kt.

Visas 2020 m. Savivaldybės biudžetas bus paskelbtas Panevėžio rajono savivaldybės tinklapyje www.panrs.lt

- Reklama -

Naujausi straipsniai