2024, vasario 21, Trečiadienis

Paskirstytos lėšos NVO projektams

Panevėžio miesto savivaldybė paskirstė 38 tūkst. 725 Eur nevyriausybinių organizacijų projektams.

„Šiemet Savivaldybės organizuotam nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo konkursui buvo pateikti 28 projektai – 25 nevyriausybinių, 2 bendruomeninių organizacijų ir 1 religinių bendruomenių bei bendrijų. Iš jų 3 projektai buvo įtraukti į rezervinių projektų sąrašą, o dar 4 neatitiko administracinių kriterijų. Vertinant projektus buvo atsižvelgiama į prioritetus – organizacijų veiklų plėtrą, bendradarbiavimo, jų profesionalumo ugdymą, gyventojų bendruomeniškumo skatinimą, naujų pilietinės veiklos modelių kūrimą ir platinimą, socialinę atskirtį patiriančių, pažeidžiamų, negalią turinčių žmonių įtraukimą, įvairių pozityvių užimtumo ir laisvalaikio iniciatyvų plėtojimą, sveikos gyvensenos ugdymą ir kt.“, – teigia Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorius Tomas Jukna.

3000 Eur skirta Panevėžio diabeto draugijos „Viltis“ projektui „Diabetas – mano gyvenimo dalis“, 2804 Eur – labdaros ir paramos fondui „Nauja viltis“ („Posūkio taškas 3: santykiais paremta socialinė integracija“), 2750 Eur – VšĮ Šv. Juozapo globos namams (socialiai pažeidžiamų asmenų maitinimas Panevėžio labdaros valgykloje „Betliejus“), 2700 Eur – tėvų su neįgaliais girdėti vaikais ir jų draugų bendrijai „Adapta“ („Pagalba kurčiam vaikui“), 2436 Eur – Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyriui (socialinę atskirtį patiriančių asmenų maitinimas šeimos namų labdaringoje valgykloje), 2400 Eur – Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjungos sveikatinimo stovyklai, 2140 Eur – VšĮ „Septynios akimirkos“ projektui „Socialinė bendruomenė Panevėžio mieste“, 2080 Eur – labdaros ir paramos fondo „Vilties arka“ projektui „SportOK“, 2036 Eur – VšĮ Aukštaitijos krepšinio mokyklai (formalaus ir neformalaus švietimo paroda 2022“).

1878 Eur skirta Panevėžio autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ autizmo supratimo ir tolerancijos renginiams Panevėžyje, 1805 Eur – Trečiojo amžiaus universiteto Panevėžio fakulteto projektui „Ieškantys žinių ir bendrystės“, 1731 Eur – Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio miesto skyriaus projektui „Būdami kartu kuriame gražesnę Lietuvą“, 1599 Eur – Panevėžio klubo „Dviračiai“ projektui „Judesyje – sveikata ir bendrystė“, 1570 Eur – Panevėžio miesto neįgaliųjų draugijai (socialinės atskirties mažinimas, pilietiškumo ir tautinės tapatybės puoselėjimas“), 1500 Eur – studijai „Grožio mozaika“ (tarptautiniam vaikų ir jaunimo festivaliui-konkursui „Coliukė“), 1436 Eur – Panevėžio onkologinių ligonių asociacijos „Myliu gyvenimą“ projektui „Švęskime gyvenimą“, 1264 Eur – Aukštaitijos regiono asociacijos „Artritas“ Ievos Simonaitytės 125-ųjų metų bei Pasaulinės artrito dienos minėjimams, 1146 Eur – VšĮ Visapusiško lavinimo centro projektui „Mokymosi gebėjimų stiprinimas“.

1000 Eur atiteko Panevėžio Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos vaikų dienos stovyklai „Šviesos vaikai“, 850 Eur – Panevėžio miesto Aukštaičių-Žemaičių bendruomenės veikloms ir 600 Eur – VšĮ LASS šiaurės rytų centro projektui „Vienybė ir draugystė visada telydi“, skirtam karaimų metų paminėjimui.

Nevyriausybinių organizacijų projektų konkursu siekiama stiprinti ir paremti aktyvias Panevėžio mieste veikiančias nevyriausybines organizacijas, skatinti jų veiklos plėtrą ir tęstinumą, tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, teikiant finansinę paramą padėti spręsti Panevėžio miesto bendruomenei aktualias problemas.

- Reklama -

Naujausi straipsniai