Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kvietė vaikų dienos centrus akredituoti savo paslaugas. Panevėžio vaikų dienos centrai gavo patvirtinimą, kad visos įstaigos atitinka ministerijos reikalavimą, todėl gaus stabilų valstybės ir Panevėžio miesto savivaldybės finansavimą.

„Nuo šių metų liepos 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo pakeitimams, įteisintas socialinės priežiūros paslaugų akreditavimas. Nuo 2021 m. sausio 1 d. bus teikiama tik akredituota vaikų dienos socialinė priežiūra. Ministerija iki šiol vaikų dienos centrus finansavo skelbdama įvairius projektų konkursus, o tai reiškia, kad vaikų dienos centrai negalėjo planuoti savo veiklos ilgesniam laikotarpiui, finansavimas juos pasiekdavo ne nuo kalendorinių metų pradžios, o nuo konkurso laimėjimo. Be to, iki 10 proc. būtino finansavimo vaikų dienos centrai turėjo užsitikrinti iš kitų šaltinių“, – sako Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Kazimieras Armonavičius.

Įstaigos, pageidaujančios teikti vaikų dienos socialinę priežiūrą ir gauti finansavimą, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriui spalio–lapkričio mėnesiais teikė reikalingus prašymus bei dokumentus. Pagrindiniai kelti reikalavimai: tam tikro išsilavinimo ir kompetencijų personalas, jiems sudaryta galimybė tobulinti kvalifikaciją, centre privalo dirbti bent vienas socialinis darbuotojas, akredituotai veiklai turėti pritaikytą daugiau kaip vieną patalpą. Tarp privalomų veiklų – socialinių įgūdžių, higienos formavimas, pagalba ruošiant pamokas, laisvalaikio užimtumas, konsultavimas, ryšių su mokyklomis, policija, nevyriausybinėmis organizacijomis, bendruomenėmis, savivalda, vaiko teisių apsaugos institucijomis plėtra.

Gauti šeši prašymai leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą vaikų dienos centruose. Prašymus pateikė Panevėžyje veikiančios penkios nevyriausybinės organizacijos ir viena biudžetinė įstaiga – visos gavo akreditaciją. Vaikų dienos socialinė priežiūra bus teikiama: labdaros paramos fonde ,,Vilties arka“ (Dariaus ir Girėno g. 6 ir Staniūnų g. 72 C-111), VšĮ ,,Debesų kiemas“ (Pušyno g. 19), Lietuvos agentūros ,,SOS vaikai“ Panevėžio skyriuje (Rožių g. 19), VšĮ Panevėžio vaikų dienos užimtumo centre (M. Tiškevičiaus g. 15), Panevėžio socialinių paslaugų centro vaikams (A. Mackevičiaus g. 55A).

Akreditacija įstaigoms suteikta 3 metams. Naujausiais duomenimis Panevėžyje veikiančius vaikų dienos centrus lanko 160 vaikų

Print Friendly, PDF & Email