Šildymas

Panevėžio miesto savivaldybės sprendimu, nuo spalio 10 d. pradedamos šildyti ikimokyklinio, bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo įstaigos. Sveikatos priežiūros įstaigose šildymas įjungiamas įstaigų vadovų nuožiūra pagal poreikį. Miesto gyvenamųjų namų, biudžetinių įstaigų, įmonių ir organizacijų šildymo sezono pradžia dar neskelbiama.

Primename, kad esant techninėms galimybėms, suderinus su šilumos tiekėju, šilumos vartotojai, nepažeisdami teisės aktuose nustatytų higienos normų, gali patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios. Daugiabučių namų gyventojai turi teisę pradėti šildymo sezoną savo nuožiūra. Jei norite šildytis anksčiau arba vėliau, šiam sprendimui turi pritarti daugiau kaip pusė gyventojų.

Be to, daugelio miesto daugiabučių šilumos punktai yra modernizuoti, t. y. oro temperatūrai pasiekus apie 10 laipsnių šilumos, jie įsijungia automatiškai.

Komentarai
Print Friendly, PDF & Email