Mokykla

Vyriausybei paskelbus karantiną, vaikai, kurie ugdomi pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, lanko darželius ir mokyklas įprastai, o 5-12 klasių mokiniai, taip pat mokiniai profesinio mokymo įstaigose, studentai aukštosiose mokyklose nuo lapkričio 9 d. tris savaites mokysis nuotoliniu arba mišriu būdu.

„Bendravome su visomis Panevėžio bendrojo lavinimo įstaigomis ir domėjomės, koks ugdymo būdas joms atrodo tinkamiausias. Sprendimą, kaip ugdyti mokinius priima ugdymo įstaigų administracija. Visos miesto gimnazijos pasirinko mišrų būdą – kai mokomasi nuotoliniu arba derinant įprastą mokymosi būdą su nuotoliniu. 5 miesto progimnazijos mokysis nuotoliniu, o 6 mišriu mokymosi būdu. Visgi rūpindamiesi gyventojais ir atsižvelgdami į epidemiologinę situaciją, didėjantį susirgimų skaičių, šią savaitę visoms švietimo įstaigoms be išimčių rekomendavome rinktis tik nuotolinį mokymąsi“, – sako Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Kazimieras Armonavičius.

Neformalusis vaikų švietimas (NVŠ) daugiausia vyks nuotoliniu būdu arba bus stabdomas. NVŠ programos galės vykti įprastai tose mokyklose, kuriose neformalusis švietimas yra arba tos mokyklos ugdymo plano, arba pailgintos dienos grupių, arba visos dienos mokyklos veiklos dalis. NVŠ programos taip pat galės vykti įprastai, jeigu užsiėmimai bus organizuojami lauke. Taip pat leidžiami ir individualūs mokymai, kai užsiėmimuose dalyvauja mokytojas ir vienas mokinys. Kontaktiniu būdu galės vykti tos NVŠ programos, kurios vykdomos mokytojo, dirbančio tik su viena, ne didesne kaip 5 mokinių grupe, ir tik vienoje įstaigoje, patalpose užtikrinant 10 m2 plotą vienam besimokančiajam – šios sąlygos galioja ir neformaliajam suaugusiųjų švietimui, ir neformaliajam profesiniam mokymui; kitu atveju jis organizuojamas nuotoliniu būdu arba bus stabdomas.

Tiek darželiuose, tiek mokyklose, tiek vykdant neformaliojo švietimo programas, teikiant švietimo pagalbos konsultacijas kontaktiniu būdu, turi būti laikomasi valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitų būtinų sveikatos saugos, higienos sąlygų.

Jeigu mokinys gauna nemokamą maitinimą jis ir toliau bus tiekiamas, tik kiek kitaip: arba dalijami maisto daviniai, arba pagamintas maistas, kai to reikalauja individuali šeimos situacija. Priešmokyklinukai ir pirmokai – visi gauna nemokamą maitinimą, nepriklausomai nuo tėvų pajamų dydžio. Tokių priešmokyklinukų mieste yra 920, pirmokų – 743. Bendrai nemokamą maitinimą įvertinus pajamas gauna 1223 mokiniai. Miesto darželiuose šiuo metu yra 4549 vaikai, bendrojo ugdymo mokyklose – 9564 mokiniai.

Nuo šeštadienio šalyje įvestas karantinas tęsis iki lapkričio 29 d

Print Friendly, PDF & Email