2024, liepos 15, Pirmadienis

Padidintas rajono mero rezervas

reklama rubai

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimu padidinus mero rezervą sudarytos lygios galimybės visiems Panevėžio rajone veiklą vykdantiems juridiniams asmenims gauti lėšų, skirtų kompensuoti išlaidoms, atsiradusioms dėl ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio, gaisro, stichinės nelaimės, taip pat dėl nepaprastosios padėties atsiradusioms išlaidoms iš dalies apmokėti ar jos padariniams šalinti.

Iki šiol prašyti paramos galėjo tik fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys, Panevėžio rajone turintys nuosavą registruotą nekilnojamą turtą.

Nuo šiol tokia galimybė suteikiama ir juridiniams asmenims, neturintiems nuosavybės teise registruoto nekilnojamo turto, bet veiklą vykdantiems nuomojamose, panaudos ar kitais pagrindais naudojamose patalpose.

Prailgintas ir terminas, per kurį privaloma teikti prašymus dėl lėšų skyrimo. Iki šiol tam skirta 30, dabar – 120 kalendorinių dienų nuo įvykusio įvykio datos.

Iš dalies atlyginti patirtam materialiniam nuostoliui gali būti skiriama iki 10 000 Eur mero rezervo lėšų.

Mero rezervas padidintas nuo 93 tūkst. Eur iki 200 tūkst. Eur.

- Reklama -

Naujausi straipsniai