2024, birželio 15, Šeštadienis

Padėkota V. Mikalausko menų gimnazijos mokytojams

Šiandien  Vytauto Mikalausko menų gimnazijos mokytojus pasiekė Savivaldybės padėkos raštai.

Padėkos raštai įteikti dailės mokytojui Vladislovui Vaišvilai, fonotekos darbuotojui Juozui Pipiniui, garso režisūros vyresniajam mokytojui Dariui Dimbeliui, pradinių klasių mokytojoms metodininkėms Vilmai Skaparienei, Irenai Žilakauskienei bei Rasai Taruškienei, bibliotekininkei Zitai Trumpiškienei, fortepijono mokytojai metodininkei Loretai Steponavičienei, lietuvių kalbos vyresniajai mokytojai Linai Abraškevičienei, anglų kalbos vyresniajai mokytojai Oksanai Antipovaitei ir istorijos vyresniajam mokytojui Robertui Šeibokui.

Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija kasmet išleidžia apie 30-40 absolventų. Mokiniai baigę gimnaziją studijuoja Lietuvos ir užsienio  aukštosiose mokyklose.

Menų gimnazija yra išleidusi dvi dailininkų laidas. Šiuo metu jie studijuoja menus (grafinį dizainą, keramiką, kostiumo dizainą) Vilniaus dailės akademijos Vilniaus, Kauno, Telšių fakultetuose, Kauno kolegijoje, žaidimų dizainą Upsalos (Švedija) universitete.

Gimnazija garsi meniniais pasiekimais. Kiekvienais mokslo metais gimnazijos mokiniai savo laimėjimais garsina ne tik mokyklą, miestą, bet ir Lietuvą.

Gimnazija didžiuojasi buvusiais gimnazijos mokiniai kompozitoriumi, Nacionalinės premijos laureatu Broniumi Kutavičiumi, choro dirigentu, respublikinių dainų švenčių konsultantu Jonu Kavaliausku, kompozitoriumi, muzikologu ir pedagogu Vladu Švedu, džiazo pianistu Rimantu Bagdonu, ilgamečiu Panevėžio muzikinio teatro vadovu, orkestro dirigentu Vidmantu Kapučinsku, kompozitoriumi, Valstybinio ansamblio „Lietuva“ meno vadovu Giedriumi Svilainiu ir daugeliu kitų.

- Reklama -

Naujausi straipsniai