2024, vasario 23, Penktadienis

NVŠ krepšeliu naudojasi per 3400 Panevėžio moksleivių

Nuo sausio vidurio tęsiama neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) krepšelio sistema. 1–12 klasių moksleiviai gaudami dalinį valstybės ir Panevėžio miesto savivaldybės finansavimą ir toliau po pamokų lankys būrelius ir kitus užsiėmimus.

3435 Panevėžio mokinių užimtumu iki pat birželio vidurio rūpinsis 48 teikėjai, kurie pasiūlė 110 programų. Per mėnesį gimnazistams ir prioritetinius STEAM krypties būrelius lankantiems mokiniams skiriama 25 Eur, kitas programas lankantiems – 15 Eur suma. Prioritetinės STEAM programos veiklas pasirinko 252 mokiniai, įvairius NVŠ programos lėšomis finansuojamus užsiėmimus lanko 492 gimnazistai.

Šių metų pirmą pusmetį mokiniai daugiausia pasirinko sporto ir šokio užsiėmimus. Pačios populiariausios yra VšĮ Futbolo akademijos „Panevėžys“ įvairioms amžiaus grupėms siūlomos programos, jas lanko 423 panevėžiečiai, ir VšĮ „Vaikų uostas“, kuriuos lanko 357 mokiniai. NVŠ krepšelio lėšomis finansuojamus būrelius lanko 195 mokiniai, turintys vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Jiems skiriamas dvigubas NVŠ krepšelis.

Primename, kad už sausio–birželio mėnesius užsiėmimų vadovai, teikėjai privalo krepšelio dydžiu mažinti mokestį. Lėšos skiriamos ne tiesiogiai tėvams, jos skiriamos NVŠ teikėjams, kaip kompensacija jų akredituotos programos nustatytam įkainiui. Finansavimas skiriamas, kai vaikai kartu su tėvais (globėjais ar rūpintojais) pasirenka lankyti vieną iš akredituotų NVŠ programų.

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.

- Reklama -

Naujausi straipsniai