apylinkės teismas

Panevėžio apylinkės teisme išnagrinėta didelės apimties baudžiamoji byla dėl sukčiavimo ir nusikalstamo bankroto. Iš keturių kaltinamųjų, du  – J. G. ir R. D. – nuteisti laisvės atėmimo bausmėmis, jų vykdymą atidedant, bendrovė „Olfema“ ir jos vadovė I. L. išteisintos neįrodžius kaltės.

Kaip rašoma bylos medžiagoje, bendrovės „Panevėžio eglė“ akcininkas J. G. organizavo, o tuometė bendrovės  direktorė R. D. tyčia pasikėsino atlikti vadovaujamos bendrovės nusikalstamą bankrotą, bet nusikaltimo nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes tam sutrukdė prasidėjęs baudžiamasis persekiojimas ir sudarytų sandorių užginčijimas civiline tvarka. Pagal bylos medžiagą, į bankroto procedūrą buvo įtraukta bendrovė „Olfema“ ir jos vadovė I. L.

Išnagrinėjęs bylą, teismas pripažino, kad J. G. ir R. D. padarė vieną sunkų nusikaltimą (sukčiavimo atveju veikė bendrininkų grupėje) ir pasikėsino padaryti nesunkų nusikaltimą (nusikalstamas bankrotas nutrūko pasikėsinimo stadijoje), abi veikos tyčinės. Abu asmenys nėra teisti, nuolat dirbantys.

Neįrodžius I. L. veiksmuose tyčios organizuoti, kurstyti ar padėti padaryti nusikalstamą bendrovės „Panevėžio eglė“ bankrotą, ji išteisinta. Be to, I. L. ir bendrovė „Olfema“ išteisintos neįrodžius jų tyčios sukčiauti.

Teismas J. G. pripažino kaltu ir dėl sukčiavimo skyrė 2 m. laisvės atėmimo, o dėl pasikėsinimo padaryti nusikalstamą bankrotą organizavimo – 8 mėn. laisvės atėmimo bausmes, kurias subendrinus į galutinę – 2 m. laisvės atėmimo bausmę. Teismo sprendimu paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 2 m., įpareigojant jį šiuo laikotarpiu neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

Be to, J. G. skirta baudžiamojo poveikio priemonė – 40 MGL (2000 Eur) įmoka į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą, nustatant 1 metų šios įmokos sumokėjimo terminą.

  1. D. pripažinta kalta padarius nusikalstamas veikas: dėl sukčiavimo jai paskirta 1 metų 6 mėn., o dėl pasikėsinimo padaryti nusikalstamą bankrotą – 6 mėn. laisvės atėmimo bausmės. Jas subendrinus paskirta galutinė – 1 m. 6 mėn. laisvės atėmimo bausmė jos vykdymą atidedant 1 m. 6 mėn. bei įpareigojant šiuo laikotarpiu neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.
  2. D. taip pat skirta baudžiamojo poveikio priemonė – 30 MGL (1500 Eur) įmoka į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą, nustatant 1 metų šios įmokos sumokėjimo terminą.

Nuosprendis per 20 kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui.

Print Friendly, PDF & Email