2024, liepos 12, Penktadienis

Nustatytas 2025 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifas

reklama rubai

Panevėžio rajono savivaldybės taryba patvirtino 2025 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifą: 0,7 procento nuo nekilnojamojo turto mokestinės vertės už juridinių ir fizinių asmenų nekilnojamąjį turtą. Už kitos paskirties inžinerinius statinius, t. y. atsinaujinančių išteklių energiją naudojančius energijos gamybos statinius: vėjo elektrines (jėgaines), saulės šviesos energijos elektrines, saulės šilumos energijos kolektorius nustatytas 3,0 procentų tarifas.

Maksimalus 3,0 procentų tarifas nustatytas už juridinių ir fizinių asmenų nekilnojamąjį turtą, kuris naudojamas ne pagal paskirtį arba yra apleistas ir neprižiūrėtas.

Savivaldybių tarybas priimti sprendimą dėl ateinančių metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo kiekvienais metais iki einamojo mokestinio laikotarpio liepos 1 d. įpareigoja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas.

- Reklama -

Naujausi straipsniai