svietimas
svietimas

Savivaldybėje vyko apskritojo stalo diskusija dėl vaiko priežiūros įstatymo pakeitimo, kuriame dalyvavo Savivaldybės vaiko gerovės komisijos (VGK) nariai, Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus, Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato, Socialinių reikalų skyriaus bei vaikų teisių apsaugos specialistai.
„Nuo rugsėjo 1 d. turėtų įsigalioti vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas. Juo  numatoma kompleksinė pagalba vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams). Mes privalėsime teikti koordinuojamas švietimo, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugas. Taip pat numatyta vaiko minimali bei vidutinė priežiūra – švietimo pagalba, socialinės, sveikatos priežiūros ir kitos paslaugos, kuriomis bus siekiama teigiamų jo elgesio pokyčių. Savivaldybėje bus įsteigta tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybė“, – sako administracijos direktoriaus pavaduotoja, VGK pirmininkė Sandra Jakštienė. 
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius planuos, koordinuos ir vertins vaikui, jo atstovams teikiamų paslaugų ar taikomų priemonių efektyvumą, rezultatus. 

Komentarai
Print Friendly, PDF & Email