šilumos kaina

Panevėžio miesto savivaldybės sprendimu nuo spalio 3 d. pradedamos šildyti miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigos.

Sveikatos priežiūros įstaigose šildymas įjungiamas įstaigų vadovų nuožiūra pagal poreikį. Bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančios ugdymo įstaigų, miesto gyvenamųjų namų, biudžetinių įstaigų, įmonių ir organizacijų šildymo pradžia dar neskelbiama.

Daugiabučių namų savininkai turi teisę pradėti šildymo sezoną savo nuožiūra, jei tokiam sprendimui pritaria daugiau kaip pusė gyventojų.

Komentarai
Print Friendly, PDF & Email