2024, gegužės 21, Antradienis

Nuo kitų metų – vaiko teisių apsaugos naujovės

2018 m. sausio 1 d. įsigalioja teisės aktų pataisos, kuriomis siekiama užtikrinti vaikų saugumą šeimose, paspartinti vaikų globos ir įvaikinimo procesus.

Dirbančios su vaikais institucijos įpareigojamos pranešti Vaiko teisių apsaugos skyriams (VTAS) apie pastebėtus vaikų teisių pažeidimus, jiems keliamą grėsmę arba nederamą elgesį.

„Apibrėžiami terminai, per kuriuos privalo pasitaisyti socialinės rizikos šeima, kad jai po laikinosios globos būtų grąžinamas vaikas. Trumpėja laikas, per kurį vaikais nesirūpinantiems tėvams būtų ribojamos arba išvis atimamos tėvystės teisės“, – sako Panevėžio miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Audronė Grainienė.

Norėdama susigrąžinti vaiką socialinės rizikos šeima turės pakeisti savo elgesį per 60 dienų. Jei per šį laiką tėvai nepriims siūlomos pagalbos, nesistengs išsivaduoti nuo priklausomybių, VTAS kreipsis į teismą dėl laikino tėvystės teisių apribojimo. Dar per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo priėmimo ar įsigaliojimo situacijai šeimoje negerėjant galės būti kreipiamasi į teismą dėl nuolatinio tėvų valdžios ribojimo, o tai atvers kelią įvaikinimui.  

Per šį laiką su negebantiems rūpintis vaikais, bet norintiems juos susigrąžinti tėvams bus teikiama socialinė ir psichologinė pagalba. Tėvams, rodantiems akivaizdžias pastangas keistis, vaikai galės būti sugrąžinami anksčiau.

Pirmenybė įsivaikinti bus teikiama šeimoms arba giminėms, jau laikinai globojančioms įvaikinamą vaiką. Taip pat įteisinama galimybė, vykstant įvaikinimui, vaiką iš globos įstaigos perkelti į šeimą anksčiau, nei bus sutvarkyti dokumentai.

Nuteistiesiems už tyčinius nusikaltimus bus draudžiama įvaikinti ar globoti vaikus net ir teistumui išnykus.

VTAS duomenimis, dabar Panevėžyje yra per 200 rizikos šeimų, jose auga apie 300 vaikų. Globa nustatyta daugiau kaip 196 vaikams. Iš jų globos įstaigose auga 68, kiti – šeimose ir šeimynose. Pernai įvaikinti 7 vaikai.

- Reklama -

Naujausi straipsniai