2024, balandžio 13, Šeštadienis

Nuo 2035-ųjų nauji automobiliai turės būti netaršūs, patvirtino EP

Europos Parlamentas (EP) balsavo už susitarimą, kad 2035 m. ES visi nauji lengvieji automobiliai ir lengvosios komercinės transporto priemonės neišmestų anglies dioksido.
Nustatyti tarpiniai išmetamų teršalų kiekio mažinimo tikslai iki 2030 m.: automobiliams – 55 proc., o furgonams – 50 proc. mažesnė tarša lyginant su 2021 m. Reglamente numatyta, kad iki 2025 m. Europos Komisija pristatys per visą ES rinkoje parduodamų automobilių ir furgonų gyvavimo ciklą išmetamo anglies dioksido kiekio nustatymo ir duomenų pateikimo metodiką.

Iki 2026 m. pabaigos Komisija stebės, kaip išmetamųjų teršalų ribinės vertės skiriasi nuo tikrojo degalų ir energijos suvartojimo duomenų, praneš apie gamintojams taikomų savitųjų teršalų išmetimo normų pritaikymo metodiką ir pasiūlys atitinkamas tolesnes priemones.

Numatyta, kad nedaug transporto priemonių (nuo tūkstančio iki 10 tūkst. naujų automobilių arba nuo tūkstančio iki 22 tūkst. naujų furgonų) per kalendorinius metus pagaminančioms įmonėms iki 2035 m. pabaigos taikoma išimtis. Užregistruojantiems mažiau nei tūkstantį naujų transporto priemonių per metus išimtis bus taikoma ir toliau.

Pagal dabartinę visai netaršių ir mažataršių transporto priemonių (NMTP) skatinimo sistemą gamintojams, parduodantiems daugiau transporto priemonių, kurių išmetamųjų teršalų kiekis yra nuo nulio iki 50 g CO2/km, kaip antai elektromobiliai ir didelio efektyvumo laidu įkraunamos hibridinės transporto priemonės, taikomi mažesni teršalų išmetimo tikslai. Ši sistema bus pritaikyta taip, kad atitiktų numatomas pardavimo tendencijas. Nustatyta, kad nuo 2025 iki 2029 m. naujų automobilių pardavimo NMTP lyginamasis rodiklis turi būti 25 proc., o naujų furgonų pardavimo NMTP lyginamasis rodiklis – 17 proc. Nuo 2030 m. ši paskata bus panaikinta.

Kas dvejus metus Europos Komisija skelbs pažangos, padarytos siekiant netaršaus judumo keliuose, ataskaitą.

„Šiuo reglamentu skatinama gaminti nulinės taršos ir mažataršes transporto priemones. Jame nustatyti plataus masto tikslai 2030-aisiais ir nulinės taršos tikslas 2035 m. Jie yra labai svarbūs siekiant iki 2050 m. užtikrinti poveikio klimatui neutralumą. Šie tikslai suteikia aiškumo automobilių pramonei ir skatina automobilių gamintojus plėtoti inovacijas ir investicijas. Vartotojams netaršūs automobiliai taps labiau įperkami ir greičiau atsiras naudotų netaršių automobilių rinka. Taigi tvarus vairavimas taps prieinamas visiems,“ – teigė EP pranešėjas Jan Huitema („Atnaujinkime Europą“, Nyderlandai).

Už šį sprendimą balsavo 340 EP narių, prieš 279, susilaikė 21. Naujosios taisyklės jau suderintos su ES Taryba.

- Reklama -

Naujausi straipsniai