2024, birželio 15, Šeštadienis

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos pirmininkui E.Zilinskui teks varstyti prokuratūros duris

Šiandien vykusiame posėdyje Vyriausioji tarnybinės etikos komisija vertino Panevėžio miesto savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos pirmininko Evaldo Zilinsko elgesį. Aiškintasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas pernai gauto pranešimo pagrindu. Esą, E. Zilinskas 2018 m. lapkritį bei 2019 m. birželį ir rugsėjį nenusišalino, kai NKPVT posėdžiuose svarstytas klausimas dėl kino teatro „Garsas“ pripažinimo saugotinu kultūros paveldo objektu bei jo įrašymo į kultūros vertybių registrą. Teigta, kad E. Zilinskas šiuo atveju galėjo būti neobjektyvus, nes galbūt yra kino teatro „Garsas“ rekonstravimo projekto inžinierius.

VTEK taip pat tyrė aplinkybes, kai, tapęs NKPVT nariu, E. Zilinskas per įstatyme nustatytus terminus nepateikė privačių interesų deklaracijos.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Panevėžio miesto savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (NKPVT) pirmininkas Evaldas Zilinskas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Nors VTEK nenustatė pakankamai duomenų, patvirtinančių NKPVT nario ir pirmininko E.Zilinsko tiesioginį ir akivaizdų asmeninį suinteresuotumą svarstant minėtuosius klausimus, pažymėtina, kad VTEK turi teisę atnaujinti tyrimą, jei šių duomenų paaiškėtų.

Įvertinusi visus tyrimo metu surinktus duomenis, VTEK  nusprendė siūlyti Generalinei prokuratūrai apsvarstyti galimybę kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo, siekiant išsiaiškinti, ar Panevėžio kino teatro „Garsas“ pastatas buvo pagrįstai neįrašytas į kultūros vertybių registrą ir jam nesuteikta teisinė apsauga ir kitų aplinkybių.

- Reklama -

Naujausi straipsniai