2024, gegužės 23, Ketvirtadienis

Į Muzikos mokyklą priimami vaikai

Muzikos mokykla skelbia papildomą mokinių priėmimą į:

• 7-10 m. Muzikinio ugdymo programas – akordeono, sintezatoriaus, varinių pučiamųjų instrumentų ir chorinio dainavimo specialybes;

• 7- 10 m. Choreografijos ugdymo programas – lietuvių liaudies šokio, baleto specialybes;

• 4-6 m. Ankstyvojo muzikinio, Ankstyvojo baleto ugdymo programas;

• 6-7 m. Parengiamojo muzikinio ugdymo programą (lumzdelio, birbynės, kanklių specialybes);

• 7-18 m. Meninės saviraiškos ugdymo programą – muzikuoti tautinių instrumentų, saksofono, gitaros, trimito studijose; kanklininkių ansamblyje „Virpančios stygos“; vaidinti E. Karoblytės teatro studijoje.

• Kryptingo muzikinio ugdymo meno kolektyvuose programą – muzikuoti styginių, tautinių, pučiamųjų instrumentų orkestruose; akordeonininkų, saksofonininkų ansambliuose, kanklininkų ansamblyje „Ašarėlė“, jaunimo chore.

• Suaugusiųjų muzikinio ugdymo programą – mokytis groti pasirinktu instrumentu pagal asmeniškai parengtą mokymosi planą.

 

Norintys mokytis turi pateikti:

1) prašymą (pildoma vietoje);

2) 2 nuotraukas (3×4 cm dydžio);

3) gimimo liudijimo kopiją;

4) vaiko sveikatos pažymą (Forma Nr.027-1/a).

 

Dokumentai priimami iki rugsėjo 26 d. Muzikos mokyklos raštinėje (Vilniaus g. 2) darbo dienomis nuo 10 iki 17.30 val. (pietų pertrauka nuo 13 iki 13.45 val.). Stojančiųjų atranka – rugsėjo 27 d.:

• į muzikines specialybes 17 val.,

• į choreografijos specialybes 18 val.

 

Daugiau informacijos telefonu (8-45) 58 74 02.

- Reklama -

Naujausi straipsniai