2024, birželio 23, Sekmadienis

Miesto Tarybos opozicija bando atkovoti greitosios dispečerinę

reklama rubai

LR Ministrui Pirmininkui S. Skverneliui,

LR Sveikatos apsaugos ministrui A.Verygai,

LR Seimo Sveikatos reikalų komitetui,

LR Seimo nariams B.Mateliui, P. Urbšiui, G.Burokienei,

Dėl Panevėžio GMP dispečerinės 2017-05-26 Nr. 4-2017

Gavę informacijos, jog ketinama iki kitų metų sunaikinti Panevėžio greitosios medicinos pagalbos stoties dispečerinę, prašome Jūsų dar kartą apsvarstyti šį klausimą ir reikalaujame šio ketinimo atsisakyti. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Panevėžys yra vienas iš didžiųjų Lietuvos miestų – metropolinių centrų, turintis pareigą ir atsakomybę užtikrinti miesto bei aplinkinių savivaldybių gyventojams jiems būtinas paslaugas. Jau keli metai stebime tendenciją centralizuoti viešąsias paslaugas bei funkcijas, ištrinant iš administracinio valdymo sistemos Panevėžio miestą, o dabar užsimota ir į būtinųjų paslaugų teikimą. Manome, kad tokie planuojami sprendimai neatitinka skelbiamiems regioninės politikos stiprinimo ir valdymo decentralizavimo principams.
Pasigilinus į ketinimo naikinti Panevėžio GMP argumentus, pagrindiniu tampa jos naudojimasis, skirtingai nei kitų didžiųjų miestų dispečerinės, Bendrojo pagalbos centro (toliau – BPC) informacine sistema bei greitosios medicinos pagalbos tarnybos pajėgų valdymas, naudojantis Vidaus reikalų radijo ryšio tinklu. Tai efektyvu ir atitinka svarbiausiam bendrosios pagalbos teikimo Lietuvoje tikslui. Panevėžio GMP dispečerinė, skirtingai nei kitų didžiųjų miestų dispečerinės, kurios naudojasi privačiu ryšiu bei kita (ne BPC) informacine sistema, vykdo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos bei vidaus reikalų ministrų įsakymą Nr. V-291/1V – 143, 2015 m. kovo 2 d. „Dėl atsakymo į medicinos pagalbos skambučius trumpaisiais pagalbos telefono numeriais funkcijos ir greitosios medicinos pagalbos tarnybų pajėgų operatyviojo valdymo funkcijos integravimo bendrajame pagalbos centre grafiko patvirtinimo“ 3 punkto reikalavimą, kuriame teigiama, kad nuo 2016 m. spalio 1 d. greitosios medicinos pagalbos stotims atsakant į medicinos pagalbos skambučius naudojama Bendrojo pagalbos centro informacinė sistema, o greitosios medicinos pagalbos tarnybų pajėgų operatyvusis valdymas vykdomas naudojant Vidaus reikalų radijo ryšio tinklą.
Panevėžio m. GMP dispečerinė taip pat vykdo Sveikatos apsaugos ir Vidaus reikalų ministro 2014 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1V-118 / V-253 „Dėl Bendrojo pagalbos telefono numerio 112 paslaugų infrastruktūros plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“ patvirtintą, „Bendrojo pagalbos telefono numerio 112 paslaugų infrastruktūros plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano“ 1.2.1. punkto reikalavimą. Vadovaujantis šio punkto nuostata, Panevėžio GMP stotis savo lėšomis yra aprūpinusi visus Panevėžio apskrities greitosios pagalbos automobilius įranga, kuri užtikrina, kad greitosios medicinos pagalbos automobiliai galėtų tiesiogiai priimti pranešimus apie pagalbos poreikį iš BPC informacinės sistemos. Minėtai įrangai išleista 91 tūkst. Eur. Jei Panevėžio dispečerinės paslauga bus perduota Šiaulių GMP dispečerinei, įrangą reikės pakeisti, gerai organizuotas paslaugos teikimas bus sugriautas. Manome, kad neracionalu ir finansiškai nenaudinga dar kartą mokėti už įrangą, kuri jau sumontuota ir efektyviai veikia. Numatytas lėšas tikslingiau būtų panaudoti paslaugų kokybės gerinimui įsigyjant modernesnę medicininę įrangą, skirtą pacientų aptarnavimui. Panevėžio m. GMP stotis dispečerinės įrengimui, siekdama vykdyti anksčiau minėtų įstatymų reikalavus bei atitikti Greitosios medicinos pagalbos dispečerinių tarnybų veiklos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. V-996 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. balandžio 23 d įsakymo Nr. V- 528 redakcija), reikalavimus, nuo 2012 m. yra išleidusi apie 200 tūkst. Eur.
Kadangi Panevėžio m. GMP dispečerinė šiai dienai yra vienintelė dispečerinė dirbanti BPC informacinėje sistemoje, naudojasi VRM ryšiu ir atitinka jai keliamus reikalavimus, Panevėžio m. GMP dispečerinės aptarnaujamos savivaldybėms nėra prievolės mokėti už ryšio paslaugas ( tuo tarpu kitos įstaigos, kurias aptarnauja Kauno, Vilniaus, Šiaulių, Klaipėdos bei Alytaus GMP dispečerinės, už privataus ryšio paslaugą moka kas mėnesį), nerandame motyvų jos uždarymui. Atvirkščiai, šiuo metu Panevėžio GMP dispečerinės aptarnaujamų apskrities GMP paslaugas teikiančių įstaigų išlaidos išaugtų, jei dispečerinės paslaugas perimtų Šiaulių GMP stotis, o tai reiškia, kad lėšos, galimos skirti paslaugos žmonėms teikimui, sumažėtų. Nesuprantame, kodėl ketinama pereiti prie privataus ryšio, jei valstybė ir toliau mokėtų už VRM radijo ryšį, kuriuo naudojasi policija ir priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, kas svarbu bendrosios pagalbos teikimui. Dabar, įvykus ekstremaliam įvykiui Panevėžio m. dispečerinės aptarnaujamos teritorijos GMP brigados turi galimybę tiesiogiai bendrauti su policijos ir priešgaisrinės tarnybos pajėgomis, apsijungiant į vieną grupę, kai dirbančios privačiame ryšyje GMP dispečerinės tokios galimybės neturi.
Prašome Jūsų pakartotinai apsvarstyti šį klausimą ir atsisakyti ketinimų sunaikinti efektyviai veikiančią Panevėžio GMP dispečerinę,

Pagarbiai
Panevėžio miesto Tarybos opozicijos nariai Maurikijus Grėbliūnas, Albinas Ivonaitis, Zita Kukuraitienė, Mantas Leliukas, Vitalijus Satkevičius, Laimutis Sėdžius, Gintaras Šileikis, Gema Umbrasienė

- Reklama -

Naujausi straipsniai