2024, gegužės 23, Ketvirtadienis

Mero Ryčio Mykolo Račkausko pareiškimas perskaitytas miesto Tarybos posėdyje

Laikausi principo, kad betarpiškas bendravimas ir atvirumas yra raktas į pasitikėjimą, atveriantis kelią partnerystei, kuriant kitokį – geresnį ir patrauklesnį Panevėžį.

Deja, tikslą kurti, o ne ieškoti priekabių, panašu, turi ne visi. Paskutinis pavyzdys – neadekvačiai išpūsta reakcija, bandant sukurti skandalą, eskaluojant viešųjų ir privačių interesų temą.

Geranoriškas mano sūnaus pasidalijimas idėjomis, tiesiog padovanojant jas miestui, nepretenduojant į jokį atlygį ir nedalyvaujant jokioje tolesnėje su konkursiniu projektu susijusioje veikloje bandomas parodyti kaip didžiausias blogis. Mano balsavimai už sprendimus, kuriuos pritemptai bandoma susieti su sūnaus asmeniu, taip pat bandomi nušviesti kaip didžiausias nusikaltimas.

Tokios interpretacijos yra klaidingos ir klaidinančios. Vos pradėjus eskaluoti šią temą, savo poziciją išdėsčiau viešojoje erdvėje. Tačiau šią savaitę gavau keistokai suformuluotų Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Panevėžio skyriaus tarybos klausimų, kuriais ne tiek klausiama, kiek siekiama įpiršti norimą versiją. Panašu, kad noras žinoti tiesą čia nėra svarbiausias. Tačiau kadangi klausimai užduoti, nedelsdamas ir neturėdamas ko slėpti į juos atsakau.

Taigi Panevėžio konservatoriai klausia:

1. 2016 m. rugsėjo 22 d. administracijos direktorius sudarė Senvagės ir Skaistakalnio parkų su prieigomis kompleksiniam sutvarkymui atviro projekto konkurso vertinimo komisiją. Tarp devynių komisijos narių buvote ir Jūs. Kodėl nusprendėte pats dalyvauti tokios komisijos darbe? Kokiose kitose panašaus pobūdžio vertinimo komisijose esate buvęs per mero kadenciją?

Klausimas klaidinantis. Nenusprendžiau ir niekada neišreiškiau sutikimo būti šios komisijos nariu ar kitaip dalyvauti jos darbe. Į komisiją buvau įtrauktas administracijos iniciatyva, su manim nesitariant. Jokio mano konfidencialumo pasižadėjimo, nešališkumo deklaracijos ar kitų dokumentų, kuriais patvirtinčiau sutikimą dalyvauti komisijos darbe, nėra. Nė viename posėdyje ar jokia kita forma komisijos darbe nedalyvavau. Sužinojęs, kad esu įrašytas komisijos nariu, pareikalavau mane iš komisijos sudėties išbraukti.

2. Nuo kada Jūsų sūnus Ignas Račkauskas dalyvauja MB „Pupa – strateginė urbanistika“ veikloje? Kada sužinojote, jog ši bendrija dalyvaus savivaldybės paskelbtuose konkursuose? Kaip seniai pažįstate savo sūnaus bendražygius iš minėtos bendrijos?

Klausimas ir vėl klaidinantis. Mano sūnus nebuvo ir nėra MB „Pupa – strateginė urbanistika“ narys, nedalyvavo ir nedalyvauja jos veikloje, neturėjo ir neturi jokių darbo santykių, nebuvo ir nėra susijęs turtiniais ar kokiais kitais santykiais su šia įmone. Mano sūnus visuomeniniais pagrindais, nepretenduodamas į jokį atlygį dalyvavo tik kūrybinėje projekto stadijoje. Tai, kad ši bendrija dalyvavo savivaldybės paskelbtuose konkursuose, sužinojau tik paskelbus rezultatus. Pažintimis su kažkokiais minimais „bendražygiais“ pasigirti negaliu, o su bendrijos vadovais bendrauju tik oficialių susitikimų metu.

3. Kodėl 2017 m. kovo 3 d. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu buvote atšauktas iš Vertinimo komisijos narių? Ar jau tada žinojote, kad Jūsų sūnus yra konkurso dalyvis? Kodėl to iš karto nedeklaravote viešai?

Kaip minėjau, į komisijos narius buvau įtrauktas manęs neinformavus, sužinojęs faktą, pareikalavau iš komisijos narių išbraukti. Kodėl išbrauktas kovo 3 d. – klausimas ne man, o administracijai. Atkreipiu dėmesį, kad nesu gavęs jokios administracijos informacijos apie komisijos posėdžius ir darbą, nesu gavęs prašymų pildyti jokių dokumentų, būtinų dalyvavimui jos veikloje – tai dar kartą įrodo, kad ir komisija netraktavo manęs kaip nario, o neišbraukimą iš komisijos narių anksčiau traktuoju kaip administracijos neapsižiūrėjimą. Apie patį sūnaus dalyvavimo faktą iš jo sužinojau jau pateikus projektus, tačiau su kuria konkurso dalyve jis bendradarbiavo ar kitomis su projektu susijusias detalėmis nesidomėjau ir nebuvau apie jas informuotas. Kadangi vienas pagrindinių tokių konkursų principų yra absoliutus dalyvių anonimiškumas, tai deklaravimas, jog sūnus pasiūlė kūrybines idėjas vienai iš konkurso dalyvių, galėjo būti vertinamas kaip grubus pažeidimas, leidžiantis traktuoti, jog tokiu būdu siekiu sūnui palankumo. Ir deklaruoti nebuvo ką – jis neturėjo ir neturi jokių darbo, turtinių ar kitokių santykių su šia bendrove.

4. Kodėl 2017 m. balandžio 28 d. Tarybai balsuojant dėl su kompleksiniu Panevėžio miesto Senvagės ir Skaistakalnio parkų bei jų prieigų sutvarkymu susijusių sprendimų, nedeklaravote, jog konkursinio projekto autorių komandoje yra Jūsų sūnus? Primename, jog dvi dienos iki balsavimo, balandžio 26 d. buvo oficialiai patvirtintas ir viešai paskelbtas laimėtojas.

Šie sprendimų projektai yra visiškai nesusiję su tuo, kas galėjo nugalėti ar nugalėjo konkurse. Jie buvo rengiami ir svarstomi iki paskelbiant nugalėtoją. Projektais tvirtinama ne koncepcija ar architektūriniai sprendimai. Tarybos sprendimais užtikrinamas projektų tęstinumas, nustatomas tikslus Savivaldybės prisidėjimo procentas, projekto vertė, įsipareigojimas padengti netinkamas projekto išlaidas. Tokių sprendimų priėmimas yra standartinė procedūra, reikalaujama priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 49.15 punkte. Pareiškėjas, teikdamas paraišką, turi pateikti „savivaldybės tarybos sprendimą dėl bendrojo finansavimo dalies iš savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo projektui, įskaitant ir netinkamų projekto išlaidų apmokėjimą“. Taigi šių sprendimų priėmimo tikslas yra savalaikis finansinio šaltinio projektų vykdymui užtikrinimas, o ne projektų vykdytojų parinkimas ar pritarimas jų parinkimui. Negana to, būtina paaiškinti, kad projektai, kurių finansavimo tęstinumą užtikrinome savo sprendimais, buvo pradėti rengti po šių balsavimų ir nėra baigti dar ir šiandien.

Dar kartą pabrėžiu, jog mano sūnus visuomeniniais pagrindais dalyvavo tik prieš tai vykusioje kūrybinėje stadijoje, iš anksto nepretenduodamas į bet kokį atlygį, su kitais dalyviais sutaręs, kad tolesnėse stadijose (rengiant techninę dokumentaciją ir toliau įgyvendinat projektą) jis nedalyvaus. Tai kur čia interesų konfliktas, jeigu procesuose, dėl balsavimų už kuriuos esu kaltinamas, jokia forma nedalyvauju nei aš pats, nei mano sūnus?

Patikinu, kad minimų sprendimų priėmimas nesudaro jokių išskirtinių sąlygų nei man, nei mano sūnui, taigi atlikdamas Savivaldybės mero pareigas, jas atlikau nešališkai, tinkamai ir objektyviai, teisės aktų nustatyta tvarka, vengiau interesų konflikto. Atvirkščiai, balsuodamas dėl šių sprendimų projektų, palaikiau viešąjį interesą ir sprendimų projektus, kuriais užtikrinamos ES paramos lėšos mūsų miesto plėtrai.

5. Visuomeninio rinkimų komiteto „Povilas Urbšys Už Sąrašą Kartu“, kurio sąraše kandidatavote, pasižadėjime rinkėjams yra rašoma: „rinkėjų pasitikėjimo nenaudoti asmeninei naudai;“

<…> „Jeigu kuris iš jų nesilaikys šio duoto žodžio – privalės atsistatydinti ir savo vietą Taryboje užleisti kitam sąrašo KARTU kandidatui“.

VTEK sprendimas aiškiai nurodo, kad pažeidėte įstatymą, nes būtent dėl asmeninių interesų galimai siekėte naudos savo sūnui, todėl prašome atsakyti, ar išpildysite rinkėjams duotą pažadą atsistatydinti?

Dar vienas teiginys, siekiant klaidinančiomis insinuacijomis formuoti neigiamą nuomonę. Niekada nenaudojau ir ateityje nenaudosiu rinkėjų pasitikėjimo asmeninei naudai. Nedalyvavau vertinimo komisijos darbe, jokia forma neprotegavau savo sūnaus, jis neturėjo jokios finansinės ar kitokios naudos siūlydamas idėjas konkurso dalyvei, nei, juo labiau, galėčiau turėti aš.

Paklausime minimas VTEK sprendimas nėra neskundžiamas. Man suteikta galimybė užginčyti jį teisme ir šia galimybe ketinu pasinaudoti.

Suprantu padidėjusį konservatorių budrumą galimiems nusižengimams, ypač turint mintyse besitęsiančias pastarųjų šios partijos merų mūsų mieste patirtis su teisėsaugos institucijomis plačiai nuskambėjusiose baudžiamosiose bylose. Todėl tokį akivaizdžiai dirbtinai kuriamą ažiotažą vertinu kaip bandymą plauti savo mundurą juodinant kitus. Beje, pernelyg ir nesistengiant slėpti, kad rinkimai Panevėžyje jau prasidėjo.

Tikiu, kad norintieji išgirsti atsakymus juos išgirdo.

 

Meras Rytis Račkauskas

- Reklama -

Naujausi straipsniai