2024, gegužės 18, Šeštadienis

Liepos 1 dieną įsigalioja naujos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos

Panevėžio miesto savivaldybės taryba 2019 m. balandžio 12 d. sprendimu Nr. 1-118 bei Panevėžio rajono savivaldybės taryba 2019 m. gegužės 9 d. sprendimu Nr. T-98, nustatė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų bazines kainas, kurios įsigalioja nuo 2019 m. liepos 1 d.

Gyventojai už Bendrovės suteiktas paslaugas naujomis kainomis atsiskaitys nuo 2019 m. rugpjūčio mėn. (už 2019 m. liepos mėnesį suvartotą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą).

KAINOS GYVENTOJAMS

  1. Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:
Kaina be PVM Kaina su PVM
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo  paslaugų kaina,

iš to skaičiaus:

1,29 Eur/m³ 1,56 Eur/m³
geriamojo vandens tiekimo 0,58 Eur/m³ 0,70 Eur/m³
nuotekų tvarkymo 0,71 Eur/m³ 0,86 Eur/m³
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas 1,09 Eur/ butui/mėnesį 1,32 Eur/ butui/mėn.
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso 0,49 Eur/ butui/mėnesį 0,59 Eur/ butui/mėn.

 

  1. Individualių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:
Kaina be PVM Kaina su PVM
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo  paslaugų kaina,

iš to skaičiaus:

1,26 Eur/m³ 1,52 Eur/m³
geriamojo vandens tiekimo 0,57 Eur/m³ 0,69 Eur/m³
nuotekų tvarkymo 0,69 Eur/m³ 0,83 Eur/m³
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas 0,92 Eur/apsk. prietaisui/mėn. 1,11 Eur/apsk. prietaisui/mėn.
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso 0,42 Eur/ namui/mėn. 0,51 Eur/ namui/mėn.

 

  1. Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade:
Kaina be PVM
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo  paslaugų kaina,

iš to skaičiaus:

1,24 Eur/m³
geriamojo vandens tiekimo 0,56 Eur/m³
nuotekų tvarkymo 0,68 Eur/m³
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina 6,91 Eur/ namui/mėn.

 

KAINOS ĮMONĖMS

  1. Abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams, bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams:
Kaina be PVM
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina,

iš to skaičiaus:

1,24 Eur/m³
geriamojo vandens tiekimo 0,56 Eur/m³
nuotekų tvarkymo 0,68 Eur/m³

 

  1. Abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams:
Kaina be PVM
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina,

iš to skaičiaus:

1,33 Eur/m³
geriamojo vandens tiekimo 0,65 Eur/m³
nuotekų tvarkymo 0,68 Eur/m³

 

  1. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas:
Kaina be PVM
Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina apskaitos prietaisui per mėnesį abonentams, diferencijuojant ją pagal apskaitos prietaisų diametrus: 3,39 Eur
Ø 15 mm 0,92 Eur/apsk. prietaisui/mėn.
Ø 20 mm 0,92 Eur/apsk. prietaisui/mėn.
Ø 25 mm 7,04 Eur/apsk. prietaisui/mėn.
Ø 32 mm 7,09 Eur/apsk. prietaisui/mėn.
Ø 40 mm 7,72 Eur/apsk. prietaisui/mėn.
Ø 50 mm 11,43 Eur/apsk. prietaisui/mėn.
Ø 65 mm 11,56 Eur/apsk. prietaisui/mėn.
Ø 80 mm 11,52 Eur/apsk. prietaisui/mėn.
Ø 100 mm 12,12 Eur/apsk. prietaisui/mėn.
Ø 150 mm ir daugiau 14,81 Eur/apsk. prietaisui/mėn.
elektromagnetiniai debitomačiai Ø 65 mm 22,22 Eur/apsk. prietaisui/mėn.
elektromagnetiniai debitomačiai Ø 100 mm 33,87 Eur/apsk. prietaisui/mėn.
elektromagnetiniai debitomačiai Ø 150 mm ir daugiau 42,27 Eur/apsk. prietaisui/mėn.
nuotekų matavimo latakai 62,62 Eur/apsk. prietaisui/mėn.

 

  1. Mokesčiai už padidintą ir specifinę taršą:
Kaina be PVM
Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą 0,019 Eur/m³
Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą 0,013 Eur/m³
Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės (50 mg/l) taršos azoto koncentracijos padidėjimą 0,004 Eur/m³
Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės (10 mg/l) taršos fosforo koncentracijos padidėjimą 0,002 Eur/m³

 

Atvežto tankinto nuotekų dumblo apdorojimo (nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinį apdorojimą, anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei nuotekų dumblo džiovinimo technologinėse grandyse) kaina – 7,36 Eur/t.

Atvežto sausinto nuotekų dumblo apdorojimo nuotekų dumblo džiovinimo technologinėje grandyje kaina – 38,39 Eur/t.

- Reklama -

Naujausi straipsniai