2024, kovo 2, Šeštadienis

Kviečia teikti pasiūlymus bendruomenės iniciatyvų konkursui

Panevėžio miesto savivaldybė kviečia teikti pasiūlymus bendruomenės iniciatyvų viešųjų erdvių infrastruktūrai gerinti ir patrauklumui didinti projektų idėjų atrankos konkursui.

Šiais metais projektų idėjos turi būti pasiūlytos vienoje iš kvietime nurodytų Panevėžio miesto viešųjų erdvių, kurių schema buvo sudaroma atsižvelgiant į Panevėžio miesto strateginius plėtros dokumentus, miesto gyvenamųjų rajonų daugiabučių namų koncentraciją, jų aplinkoje esančių infrastruktūrinių įrenginių skaičių ir jų būklę, taip pat siekiant daugiabučių kvartalų kompleksinio sutvarkymo.

Parinktos teritorijos yra skirtos atliepti artimiausios aplinkos ir viso kvartalo gyventojų laisvalaikio poreikius – tai rekreacinės, ekologinės, edukacinės ar kultūrinės paskirties viešosios erdvės arba želdynai. Šiose erdvėse siūlomi įgyvendinti projektai – vaikų ir jaunimo užimtumo bei pramogų, poilsio ir susitikimų vietų sukūrimas, nauji želdiniai, parko infrastruktūros ir mažosios architektūros objektai, pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros įrengimas.

Siūlomos 6 teritorijos:

 • tarp Marijonų, Liepų al. ir Vilties g.,
 • tarp Parko , Dariaus ir Girėno, Statybininkų g.,
 • tarp Projektuotojų, Molainių, Žvaigždžių g.,
 • tarp Vilniaus, Algirdo ir J. Basanavičiaus g.,
 • tarp Sirupio, Beržų ir J. Basanavičiaus g.,
 • tarp Klaipėdos, Kniaudiškių ir Projektuotojų g.

Projektų idėjų pasiūlymus gali teikti Panevėžio mieste gyvenamąją vietą deklaravę ne jaunesni nei 16 metų gyventojai.

Būtinieji reikalavimai:

 • projekto įgyvendinimo vertė iki 100 tūkst. Eur;
 • projekto idėja turi būti pasiūlyta vienoje iš nurodytų Panevėžio miesto viešųjų erdvių, kuriose gali būti įgyvendinami projektai ir kurių schema yra patvirtinta Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Viešųjų erdvių schemą rasite ČIA;
 • projekto idėjos pasiūlyme siūlomi sprendiniai neturi prieštarauti toje viešojoje erdvėje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams (jeigu tokie parengti) ir patvirtintiems kitiems Savivaldybės projektų sprendiniams, netrukdyti esamiems inžineriniams tinklams ir komunikacijų sistemoms eksploatuoti;
 • projektu sukurti rezultatai turi būti skirti viešųjų erdvių patrauklumui didinti, atnaujinant, plečiant ir gerinant jų infrastruktūrą, negali būti naudojami komerciniais tikslais, privatiems interesams tenkinti ir daryti neigiamą įtaką trečiųjų asmenų teisėtiems interesams;
 • jei projekto idėjos pasiūlyme numatyti sprendiniai reikalauja techninių sprendinių, tvirtinimų ar kitokių veiksmų, susijusių su statiniais, priklausančiais privatiems asmenims, pareiškėjas privalo pateikti laisvos formos savininko (-ų) pasirašytus sutikimus nurodant vardą, pavardę, deklaruotos gyvenamosios vietos adresą.

Pareiškėjai pateikia užpildytą nustatytos formos Bendruomenės iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių infrastruktūrai gerinti ir patrauklumui didinti, projekto idėjos pasiūlymą, kuriame turi būti nurodyta: informacija apie projektą; pareiškėjo duomenys; projekto įgyvendinimo vieta; idėjos aprašymas; preliminari projekto sąmata; vizualizacijos, brėžiniai, schemos.

Prie pasiūlymo turi būti pridėtas pritarimas projekto idėjai: ne mažiau kaip 25 Panevėžio mieste gyvenamąją vietą deklaravusių ir ne jaunesnių nei 16 metų gyventojų pritarimų, kuriuose pateikiama: vardas, pavardė, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, gimimo data ir parašas.

Projektų idėjų pasiūlymai gali būti teikiami:

 • Elektronine forma – užpildytą projekto idėjos pasiūlymo formą ir prie jos privalomus pateikti dokumentus įkeliant į interneto svetainę dalyvauk.panevezys.lt.
 • Popierine forma – kompiuteriu užpildytą, atspausdintą ir pasirašytą projekto idėjos pasiūlymo formą kartu su pridedamais dokumentais, sunumeruotais vientisa tvarka, pateikiant užklijuotame voke, ant kurio turi būti parašyta „Bendruomenės iniciatyvų konkursui“, projekto pavadinimas, pareiškėjo vardas ir pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas. Projekto idėjos pasiūlymas popierine forma teikiamas Savivaldybės priimamojo pirmoje darbo vietoje ar naudojantis pašto ar pasiuntinių teikiamomis paslaugomis adresu: Laisvės a. 20, LT-35200 Panevėžys.
 • Projekto idėjos pasiūlymas laikomas pateiktas laiku, jei ant voko nurodyta pašto antspaudo data ar paraiškos įteikimo pasiuntiniui data yra ne vėlesnė nei paskutinė projektų idėjų pasiūlymų pateikimo diena, nurodyta kvietime. Popierine forma pateikti projektų idėjų pasiūlymai bus įkelti į interneto svetainę dalyvauk.panevezys.lt
 • Tvarkos aprašas
 • Pasiūlymo forma
 • Pritarimo forma

Idėjų pasiūlymai teikiami nuo 2023 m. sausio 8 d. iki vasario 12 d. 12.00 val.

Daugiausia gyventojų balsų surinkęs projektas įgyvendinamas tik tada, kai surenka minimalų balsų skaičių – 2 proc. Panevėžio miesto savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų balsų, remiantis Registrų centro einamųjų metų sausio 1 d. duomenimis.

Konkursą laimėjęs projektas 100 proc. finansuojamas Savivaldybės biudžeto lėšomis.

Norintiems teikti Bendruomenės iniciatyvų idėjų pasiūlymus sausio 18 d. 17.30 val. bus organizuojama nuotolinė konsultacija, kurios metu bus pristatytos siūlomos viešosios erdvės, taip pat bus galima užduoti visus su idėjų teikimu susijusius klausimus. Konsultacijos „Zoom“ nuoroda ČIA.

Konsultacijas ir metodinę pagalbą teikia nevyriausybinių organizacijų koordinatorė Goda Voveriūnaitė-Kaminskienė, tel. (8 45) 501 204, el. p. goda.voveriunaite-kaminskiene@panevezys.lt.

Daugiau informacijos rasite dalyvauk.panevezys.lt

- Reklama -

Naujausi straipsniai