Birželio 16–18 d. visoje Lietuvoje vėl vyks Europos archeologijos dienos. Lietuvos nacionalinis muziejus, Lietuvos archeologijos draugija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas ir Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas dėkoja prisijungusiems prie Europos archeologijos dienų renginių organizavimo praėjusiais metais ir vėl kviečia visus jungtis prie jau penktą kartą organizuojamų ir išpopuliarėjusių dienų, per kurias visuomenė plačiau susipažįsta su archeologinio paveldo svarba.

Europos archeologijos dienos – tai tarptautinė iniciatyva, kviečianti archeologijos paveldui pažinti ir populiarinti skirtoms veikloms įgyvendinti, siekiant profesionaliai ir šiuolaikiškai jas pristatyti plačiajai visuomenei. Organizacijos ir pavieniai asmenys visoje Europoje kasmet pateikia platų spektrą veiklų: dirbtuves, ekskursijas, paskaitas, degustacijas, pristatymus, parodas, atvertas erdves, transliacijas, spektaklius, archeologinių tyrimų lankymą, atkurtas gyvenvietes po atviru dangumi, tyrimų laboratorijas, gyvus ir virtualius renginius ir kt.

Kiečiami visi paveldo tyrėjai, restauratoriai, edukatoriai, akademinė bendruomenė, studentai, įvairios viešosios ir privačios organizacijos jungtis prie šios iniciatyvos, atverti tyrimų vietas ir objektus visiems besidomintiems archeologija.

Norinčius dalyvauti šių metų Europos archeologijos dienose prašome iki gegužės 1 d. pateikti dalyvio duomenis, numatomo renginio aprašymą pagal pridedamą lentelę ir pagal galimybes pateikti asociatyvią iliustraciją. Informaciją apie renginius prašome siųsti el. paštu loreta.paskeviciene@panevezys.lt, išsamesnė informacija teikiama tel. (8 45) 501 226.

Print Friendly, PDF & Email