2024, birželio 21, Penktadienis

Kviečia dalyvauti jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programoje

reklama rubai

Panevėžio rajono savivaldybės administracija įgyvendina ,,Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą“ (toliau – Programa), kuria siekiama sudaryti palankias sąlygas jaunimo užimtumui vasaros atostogų metu didinti.

Programa skirta jaunimui nuo 14 iki 19 m., deklaravusiam savo gyvenamąją vietą Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje (toliau – jaunimas arba jaunas žmogus). Programos vykdymo terminas įdarbinimui nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d., ne ugdymo proceso metu.

Darbdaviui, dalyvaujančiam Programoje, už kiekvieną jauną žmogų, įdarbintą visu darbo krūviu, per mėnesį kompensuojama 300 Eur. Jeigu jaunas žmogus dirba ne visu darbo krūviu, kompensacija skaičiuojama proporcingai pagal faktiškai dirbtą laiką.

Programoje dalyvauti gali darbdaviai:

  1. Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje;
  2. smulkaus ir vidutinio verslo subjektai, nurodyti Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, kurie veiklą vykdo Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje;
  3. Lietuvos Respublikoje įsteigtos kitos organizacijos (ūkininkai), kurios (kurie) veiklą vykdo Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje;
  4. Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie verčiasi individualia veikla ir veiklą vykdo Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje.

Registracija

Jaunas žmogus, susiradęs būsimą darbdavį, ar darbdavys, susiradęs įsidarbinti norintį jauną žmogų ir su juo suderinę dalyvavimą Programoje, turi nuo 2023 m. gegužės 2 d. iki birželio 2 d. registruotis el. paštu sandra.budreikiene@panrs.lt – pateikti užpildytą, pasirašytą ir nuskenuotą (arba sertifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą) registracijos formą (1 priedas), pažymą apie jauno žmogaus deklaruotą gyvenamąją vietą ir sutikimą dėl duomenų tvarkymo (3 priedas). Su atrinktais dalyviais ir darbdaviais Panevėžio rajono savivaldybės administracija pasirašys trišales sutartis.

Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa

Registracijos forma

Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo

Darbdaviai, norėdami rasti jaunuolių, kurie galėtų pas juos dirbti vasarą, gali registruotis užpildę šią anketą ir atsiuntę ją el. paštu sandra.budreikiene@panrs.lt.

- Reklama -

Naujausi straipsniai