Atsiliepdama į Pilietinės iniciatyvinės grupės “Išsaugoti “Garsą!” kreipimąsį opozicijai priklausanti Panevėžio miesto Tarybos narių grupė pateikė prašymą Ministrei pirmininkei I.Šimonytei, Finansų ministrei G.Skaistei, Kultūros ministrui S.Kairiui.

“Panevėžio miesto Tarybos opozicija, susipažinusi su Pilietinės iniciatyvinės grupės “Išsaugoti “Garsą!” 2020-12-17 d. raštu ,,DĖL STASIO EIDRIGEVIČIAUS PASITRAUKIMO IŠ PROJEKTO

IR KINO TEATRO „GARSAS“ GRIOVIMO SUSTABDYMO‘‘ bei straipsniu žiniasklaidos priemonėse ,,Panevėžio kraštas‘‘ ir www.panskliautas (http://panskliautas.lt/su-skandalingosiomis- statybomis-eina-va-bank ), informuoja, jog visiškai palaiko grupės siekius, ir prašo Gerb. Vyriausybės ryžtis priimti sprendimą dėl projekto ,,Stasio Eidrigevičiaus menų centro Panevėžyje, Respublikos g.40, įkūrimo, modernizuojant viešąją infrastruktūrą, I etapas‘‘ finansavimo ES lėšomis sutarties nutraukimo, 2021 m. valstybės biudžeto lėšų neskyrimo, išbraukimo iš Valstybės investicijų 2020-2022 metų programos.

Mums rūpi miesto ateitis, gerbiame per keturių tūkstančių aktyvių piliečių, išreiškusių palaikymą KC ,,Garsas‘‘, nuomonę, todėl prašome neįstumti mūsų į tokią situaciją, kai už jau skirtus ES pinigus bus nugriautas ,,Garso‘‘ pastatas, o vėlesnė SEMC statybos finansinė našta bus savivaldybės biudžeto (13 mln.eur abiems etapams) ir turėsime ,,amžiaus statybą‘‘ arba plynę miesto centre.

Šis projektas visada kėlė daug abejonių – dėl įstatymų pažeidimų; sprendimų neskaidrumo; KC,,Garsas‘‘ pastato visiško nugriovimo įvardijimo rekonstrukcija, nors jo vietoje istoriniame miesto centre būtų pastatytas daug didesnio tūrio abejotinų originalumo ir architektūros pastatas; teritorijų planavimo dokumentų kaitaliojimo, siekiant kaip nors pritaikyti juos miesto mero R.Račkausko užgaidai įsteigti SEMC būtent sėkmingai veikiančio KC,,Garsas‘‘ vietoje. Žodis užgaida čia nėra emocija, nes visose apklausose miestiečiai ryžtingai pasisakydavo už KC,,Garsas‘‘ išsaugojimą, o SEMC projektą palikdavo paskutinį valdžios sudarytų miesto prioritetų sąraše. Žmonės piketavo, teikė motyvus ir siūlymus dėl SEMC įkūrimo kitoje vietoje, tačiau miesto meras juos ignoravo. Net mes, Tarybos nariai, negaudavome pilnos informacijos, į mūsų klausimus nebuvo atsakinėjama. Buvo įkurta ir iki šiol savivaldybės biudžeto lėšomis išlaikoma biudžetinė įstaiga SEMC, darbo rezultatų nėra, o 2020 m. Stasys Eidrigevičius galutinai atsisakė padovanoti miestui savo darbus ir suteikti SEMC savo vardą.

Bejėgiškai stebėjome, kaip visos valstybės institucijos, Kultūros ministerija, privalėjusios laiku konstatuoti pažeidimus ir reikliai įvertinti projekto efektyvumą, to nedarė. Projektas buvo ,,stumiamas‘‘ politine valia. Buvome informuoti, kad Panevėžio miesto savivaldybės, Aplinkos ministerijos ir Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos (toliau – KPD) iniciatyva net buvo mėginta pakeisti LR Statybos įstatymą, kad padarytas grubus jo pažeidimas būtų paslėptas, bet to padaryti iki rinkimų nepavyko. VTPSI, konstatavusi, jog statybos leidimą savivaldybė sau išdavė neteisėtai, nes projekto nederino su KPD teritoriniu padaliniu bei pažeidė specialiųjų planų reikalavimus, kreipėsi į teismą, tačiau, remdamasi tuo, kad KPD direktorius pateikė inspekcijai išvadas, jog nemato kliūčių projektui derinti, sudarė su Panevėžio miesto savivaldybe taikos sutartį, nors paprastai to nedaro, o įstatymų pažeidimai yra išlikę. ,,Inspekcija savo pranešime atvirai pripažįsta, kad jai dabar svarbu ne paveldo išsaugojimas, o lėšų panaudojimas. „Nuspręsta statybų leidimo nenaikinti, nes jo panaikinimas gali sutrukdyti savivaldybei įsisavinti valstybės investicijas“, – rašoma pranešime

žurnalistams.‘‘ Svarbu pažymėti, kad ,,Garso‘‘ gynėjus palaiko Valstybinė paveldosaugos komisija, ji taip pat konstatavo daugybę pažeidimų ,,stumiant‘‘ SEMC projektą, jo neatitikimą pačios savivaldybės pasitvirtintiems teritorijų planavimo dokumentams, tačiau valstybės institucijos į tai nekreipia dėmesio. CPVA, kuri visada labai reikliai vertina projektus, ne kartą buvo raštu informuota ne tik apie pažeidimus, bet ir tai, jog SEMC iš esmės nebeegzistuoja, Stasiui Eidrigevičiui pasitraukus iš projekto, šios situacijos taip pat ,,nemato‘‘, ir kažkodėl laukia informacijos apie Stasio Eidrigevičiaus pasitraukimą iš Panevėžio savivaldybės bei paties SEMC, kai tuo tarpu Stasys Eidrigevičius apie tai jau seniai oficialiai informavo Kultūros ministeriją, kurios žinioje yra šis projektas.

Minimame straipsnyje yra parašyta : ,, Iš Kultūros ministerijos komentaras atskriejo toks: „Pasikeitus esminėms projekto aplinkybėms, t. y. Stasiui Eidrigevičiui informavus apie atsisakymą dalyvauti projekte, Kultūros ministerija šiam projektui nėra skyrusi valstybės investicijų lėšų, šios lėšos nėra numatytos ir kitiems metams. Ministerija atidžiai seka situaciją ir dar kartą atkreips Centrinės projektų valdymo agentūros dėmesį į Europos Sąjungos lėšų, šiuo atveju 3 mln. eurų, skyrimo šiam projektui tikslingumą. Likusi projekto vertės dalis – 6 mln. eurų – yra Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto lėšos.“, tačiau sutartis dėl 3 mln.eur ES lėšų skyrimo iki šiol nenutraukta. 2020 m. į Panevėžio miesto savivaldybės biudžetą neįplauks 3 mln. Eur planuoto GPM, 2021 m. situacija visai neaiški, 6 mln. Eur skyrimas nebūtinam projektui būtų nepakeliama našta miesto biudžetui, atitraukianti lėšas iš kitų sričių, tačiau Kultūros ministerija bei CPVA toliau ,,stebi‘‘ situaciją, o savivaldybė planuoja po Naujųjų pradėti KC ,,Garsas‘‘ griovimo darbus.

Gi CPVA teigia, kad ,,agentūra neturi pagrindo nutraukti sutartį, nes neturi informacijos, jog Kultūros ministerija nusprendė neskirti lėšų iš valstybės investicijų‘‘. Tokio Kultūros ministerijos ir CPVA nesusikalbėjimo ir nenoro spręsti tiesiog negalime suvokti.

Prašome Jūsų priimti sprendimą dėl šio projekto nefinansavimo iš esmės, įvertinus Stasio Eidrigevičiaus vardo, o tai reiškia projekto esmės ir traukos centro, praradimą, kurio nekompensuos jokia nauja ,,popierinė‘‘ menų centro vizija;

įvertinti VTPSI ir KPD šališką elgseną šio projekto ir įstatymų laikymosi atžvilgiu,

įvertinti, ar CPVA delsimas nepriimti sprendimo dėl iš esmės pasikeitusio projekto finansavimo ES lėšomis nutraukimo bei valstybės institucijų (ne)veikimas nėra politinio spaudimo pasekmė.”,- rašoma kreipimesi.

Pareiškimą pasirašo Tarybos nariai :

Jurga Girdzijauskienė,

TS-LKD Indiana Grigienė,

TS -LKD Maurikijus Grėbliūnas, TS -LKD

Mantas Leliukas, Lietuvos žaliųjų partija

Marius Mališauskas, TS -LKD

Vitalijus Satkevičius, TS -LKD

Gema Umbrasienė, Lietuvos žaliųjų partija

Komentarai
Print Friendly, PDF & Email