2024, balandžio 13, Šeštadienis

Kelių inžinerijos studijas Panevėžyje bus galima derinti su darbu

Šį mėnesį Panevėžio kolegija pradeda priėmimą į Panevėžyje naują kelių inžinerijos studijų programą. Ja siekiama parengti specialistus, gebančius organizuoti kelių statybos ir remonto darbus ir jiems techniškai vadovauti, taikyti optimalius ir saugius darbų vykdymo metodus, rengti nesudėtingus kelių bei kelio statinių projektus ir kt. Šią vasarą renkama būsimų kelių inžinerijos specialistų grupė, studijuosianti ištęstine forma.

„Ši forma ypač palanki dirbantiesiems. Studijos organizuojamos sesijomis, dalis užsiėmimų ir konsultacijų vyksta studentams palankiu laiku, naudojant virtualią ir nuotolinio mokymo sistemas, įskaitomi ankstesnių studijų rezultatai, pripažįstama ir kaip dalyko studijų rezultatas įskaitomi dirbant ar kitais būdais įgyta patirtis ir kompetencijos“, – informavo kolegijos Technologijos mokslų fakulteto dekanė Birutė Dalmantienė.

Kelių inžinerijos studijų programa parengta ir pradedama vykdyti bendradarbiaujant Lietuvos automobilių kelių direkcijai (LAKD), kolegijai ir AB „Panevėžio keliai“.

Naujoji programa priskirta statybos inžinerijos studijų krypčiai, jos absolventams bus suteikiamas profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Studijų apimtis – 180 kreditų (4800 valandų). Nuolatinės studijos vyks 3 metus, o ištęstinės, kai derinama su darbu, – ketverius. Daugiau kaip trečdalį laiko numatyta skirti praktikai.

Numatytos kontaktinio darbo, kai susitinkama su dėstytoju auditorijoje arba bendraujama nuotoliniu būdu, ir savarankiško mokymosi valandos. Studentai atliks 6 praktikas, keturios iš jų vyks įmonėse, kurių veikla susijusi su kelių statyba, remontu, priežiūra.

Kai kuriems studentams studijų apimtis gali sumažėti – kolegijoje nustatyta tvarka įskaitomi tiek ankstesnių studijų rezultatai, tiek neformaliuoju būdu įgytos kompetencijos. Pvz., studentai, turintys bent 12 mėnesių darbo stažą kelių statybos įmonėje, gali pateikti prašymą įskaityti kai kurias praktikas. Įskaityti dalykai turi tiesioginės įtakos studijų kainai.

„Kviečiame vidurinįjį išsilavinimą įgijusius asmenis rinktis kelių inžinerijos studijas kolegijoje. Inžinerinės krypties studijoms kasmet skiriamos nemenkos lėšos, todėl dauguma būsimų inžinierių studijuoja valstybės finansuojamose studijų vietose. Stojantieji portale www.lamabpo.lt pirmuoju prioritetu pažymėti kelių inžinerijos studijas valstybės finansuojamoje vietoje, o tik vėliau rinktis studijas savo lėšomis“, – sako B. Dalmantienė.

„Esame pasirengę dalintis pažanga, kad jauni žmonės galėtų realizuoti savo profesinius siekius, įgyti darbo rinkai tinkamų kompetencijų ir dirbti savo regione. Taip pat skatinsime savo darbuotojus pasinaudoti ištęstinės formos studijų galimybėmis, sudarysime sąlygas studijas derinti su darbu“, – sakė AB „Panevėžio keliai“ generalinis direktorius Virmantas Puidokas.

Kvalifikuotus kelių statybos specialistus Lietuvoje iki šiol rengė Vilniaus Gedimino technikos universitetas ir Kauno technikos kolegija.

- Reklama -

Naujausi straipsniai