2024, gegužės 18, Šeštadienis

Keičiasi šilumos paskirstymo tvarka

Nuo birželio įsigalioja Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) patvirtinti nauji šilumos paskirstymo metodai. Už birželį suvartotą šilumą gyventojams sąskaitos bus formuojamos jau pagal juos. Butų savininkams bus skirstomas tik tas šilumos kiekis, kurį rodo daugiabučio šilumos punkte įrengtas skaitiklis – ne daugiau ir ne mažiau. Dėl naujų metodų žmonėms papildomi mokesčiai priskaičiuojami nebus, tiesiog pasikeis viso namo suvartotos šilumos paskirstymas.

Pirma naujovė – sąskaitose atsiras papildoma eilutė „Nepaskirstyto karšto vandens šiluma“.

Kaip tokia šiluma susidarys? Daugiabučio šilumos punkte prieš karšto vandens ruošimo įrenginius įrengtu geriamojo vandens skaitikliu bus suskaičiuojamas visas name paruoštas karšto vandens kiekis. Jį padauginus iš VKEKK nustatytos šilumos normos 1 kub. m vandens pašildyti gaunama visa namo tą mėnesį suvartota šiluma karštam vandeniui ruošti. Gyventojų deklaruotą karštą vandenį arba jo nedeklaravus, tačiau pagal vandens naudojimo normas apskaičiuotą kiekį padauginus iš VKEKK patvirtintos šilumos normos gauname faktiškai sunaudotos šilumos kiekį. Abiejų kiekių skirtumas ir bus „nepaskirstyto karšto vandens šiluma“, kuri skirstoma proporcingai buto (patalpų) plotui. Tai ir matys kiekvienas buto savininkas atskiroje sąskaitos už šilumą ir karštą vandenį eilutėje „Nepaskirstyto karšto vandens šiluma“.

Beje, iki šiol šios šilumos kiekis žiemą buvo pridedamas prie šildymo, vasarą prie „gyvatuko“. Taigi tiesiog keičiasi paskirstymo tvarka.

Antra naujovė – šildymo sezonu kitaip bus skaičiuosime mokestį už karšto vandens cirkuliaciją („gyvatuką“).

Anksčiau už jį buvo kas mėnesį skaičiuojama 160 kWh šilumos. Dabar bus peržiūrėta, kiek per 3 metus ne šildymo sezonu konkretus namas sunaudojo šilumos „gyvatukui“, išvedamas vidurkis. Šis šilumos kiekis konkrečiam daugiabučiui bus taikomas visą šildymo sezoną. Taigi nuo kito šildymo sezono mokestis už „gyvatuką“ kiekvienam namui bus skirtingas.

Galimi ir kiti mokesčio už karšto vandens cirkuliaciją apskaičiavimo būdai, tačiau vieną turi pasirinkti vartotojai. Jei nepasirinksite alternatyvos, bus taikomas šis.

Naujais metodais numatyta galimybė šilumą butams ir kitoms patalpoms skirstyti proporcingai sąlygiškam plotui, įvertinant savavališką šildymo prietaisų galios padidinimą, atskirai gyvenamosioms ir negyvenamosioms patalpoms. Duomenis apie savavališkai įrengtus prietaisus šilumos tiekėjui turės (galės) pateikti daugiabučio valdytojas ar administratorius.

Daugiau informacijos – VKEKK interneto svetainėje www.regula.lt arba AB „Panevėžio energija“ – www.pe.lt – Teisinė informacija – Šilumos paskirstymo metodai.

- Reklama -

Naujausi straipsniai