2024, vasario 21, Trečiadienis

Kapinių priežiūros naujovės

Patvirtintos naujos Panevėžio miesto kapinių tvarkymo taisyklės. Pristatome esminius pokyčius.

1. Neprižiūrima kapavietė. Tai ne trumpiau kaip 2 metus netvarkyta, todėl Savivaldybės komisijos neprižiūrima pripažinta kapavietė. Jeigu kapavietė neprižiūrima ilgiau kaip metus, kapinių prižiūrėtojas įspėja už ją atsakingą žmogų apie būtinybę tvarkytis. Per metus to nepadarius, informuojama Savivaldybė. Ši per 5 darbo dienas apie apleistą kapavietę paskelbia interneto svetainėje www.panevezys.lt. Jei situacija nesikeičia dar 2-3 metus, darbą pradeda Savivaldybės komisija. Ši tikrina kapavietę ne rečiau kaip 3 kartus per metus. Konstatavus nepriežiūrą vėl skelbiama www.panevezys.lt, pranešama kapinių prižiūrėtojui.

Tada į Savivaldybę per 20 darbo dienų jau gali kreiptis norintieji pasirūpinti konkrečia neprižiūrima kapaviete. Savivaldybė per 20 darbo dienų priims sprendimą ir praneš pareiškėjams. Jeigu per prašymų pateikimo terminą prašymų nesulaukiama, sprendimas dėl kapavietės priežiūros priimamas per 20 darbo dienų tokį prašymą gavus.

                      Naujasis prižiūrėtojas turės išsaugoti ir tvarkyti kapavietėje esantį paminklą su užrašu (jei yra), naujus statinius statyti tik suderinęs su kapinių prižiūrėtoju. Leidimas čia laidoti išduodamas praėjus 50 metų nuo paskutinio palaidojimo.

                     Šiuo metu mieste yra 495 netvarkomos kapavietės. Beveik 50 žmonių yra pasirengę jas prižiūrėti.

2. Anksčiau naujos kapavietės buvo skiriamos eilės tvarka. Nuo šiol atvejais, kada kelis žmones šalia esančiose kapavietėse numatyta laidoti tą pačią dieną, kapavietės bus skiriamos pagal kapinių planą, tačiau vieną praleidžiant. Taip duobkasiams bus lengviau kasti duobę, išvengta įgriuvų.

3. Apibrėžti reikalavimai perkeliantiems artimųjų palaikus. Perlaidodami palaikus į kitą vietą ir buvusioje kapavietėje nelikus kitų žmonių palaikų, artimieji privalės ją sutvarkyti. Apie tai reikės pranešti kapinių prižiūrėtojui, kad tuščioji kapavietė būtų skiriama naujiems laidojimams bendra tvarka.

4. Atkreipiame dėmesį ir į tai, kad kapinėse draudžiama laidoti žmogaus palaikus neturint leidimo, savavališkai iškasinėti kapavietes, jas jungti nepaliekant praėjimo takų.

Daugiau informacijos teikiama Miesto infrastruktūros skyriaus tel. 504 477, 8 648 10 256.

 

- Reklama -

Naujausi straipsniai