Pradžia Panevėžyje Išrinkti Metų mokytojai

Išrinkti Metų mokytojai

0
121

Šiemet Tarptautinės mokytojų dienos proga spalio 4 d. Bendruomenių rūmuose bus įteikiamos Panevėžio miesto savivaldybės įsteigtos Metų mokytojo premijos. Už veiklos rezultatus, siekiant ugdymo kokybės ir skatinant kūrybinę veiklą, 1000 Eur bus apdovanoti 3 miesto mokytojai.

                      „Vilties“ progimnazijos šokių mokytojas RIČARDAS BAKANAUSKAS kasmet mieste ir šalyje organizuoja respublikinius ir tarptautinius festivalius. Mokytojo pastangomis 2018–2019 mokslo metais liaudies šokius ,,Vilties” progimnazijoje šoko 213 įstaigos mokinių. R. Bakanauskas šiemet jau 11 kartą organizavo tarptautinį vaikų tautinių šokių festivalį „Mes nupinsim šokių pynę”. Mokytojas yra progimnazijos tradicinio tarptautinio vaikų dainų ir šokių festivalio ,,Draugai draugams” įkvėpėjas. Jo entuziazmas ir kūrybiškumas lėmė, kad mokiniai sėkmingai dalyvauja daugelyje šalies ir užsienio renginių, festivalių, koncertinių turų.

                      Regos centro „Linelis“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė DANUTĖ KALINAUSKAITĖ yra pedagogė iš pašaukimo, sugeba pasibelsti į kiekvieno vaiko širdį, prakalbinti jį ir sudominti. Moka ugdymo procesą paversti žaidimu, teatru, meno dirbtuvėmis, eksperimentų laboratorija, kur vaikas atsiskleidžia kaip asmenybė. Pedagogės gebėjimas bendrauti, stipri empatija sukuria glaudų ryšį tarp mokytojo, vaiko ir šeimos. D. Kalinauskaitė yra regos centro renginių siela – švenčių ir tradicijų kūrėja, iniciatorė. Aktyviai įsitraukė į tarptautinės savanorystės veiklą. Savanorėms, dirbusioms įstaigoje ištisus metus, Danutė tapo bičiule, globėja ir patarėja.

                     A. Lipniūno progimnazijos pradinio ugdymo ir anglų kalbos mokytoja VAIDA KIELIENĖ ypač daug dėmesio skiria gamtamoksliniam mokinių ugdymui, rengia ir įgyvendina miesto, nacionalinius ir tarptautinius projektus. Ėmėsi iniciatyvos įtraukti visą švietimo įstaigą į darnaus vystymosi įgūdžių formavimo programą „Darni mokykla“. Šias temas V. Kielienė sėkmingai integruoja į pamokas, klasės valandėles, kūrybinę ir kitą ugdomąją veiklą. Per įvairias mokytojos Vaidos organizuojamas veiklas vaikai įgyja gamtamokslinių kompetencijų, rūpinasi saugios ir švarios aplinkos išsaugojimu, atlieka praktinius tyrinėjimus.