Konkursą Panevėžio švietimo centro direktoriaus pareigoms užimti laimėjo dabartinė vadovė Asta Malčiauskienė, kuri buvo vienintelė kandidatė. Konkurso metu kandidatė surinko 4,6 balo iš 5 galimų.

A.Malčiauskienė baigusi Vytauto Didžiojo universitetą, kuriame jai suteiktas edukologijos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis ir įgytas matematikos pedagogo kvalifikacinis laipsnis. Darbo patirtį įgijo Panevėžio „Vyturio“ progimnazijoje, taip pat 18 metų dirbo Panevėžio švietimo centro direktore.

A.Malčiauskienė išskiria Panevėžio švietimo centro siekius, kad vaikai, noriai lankantys Centrą ir įsitraukiantys į STEAM ugdymą(si) ir kitas veiklas; tėvai, aktyviai dalyvaujantys vaikų neformaliojo švietimo veiklose ir patys besimokantys; nuolat tobulėjantys Panevėžio pedagogai ir mokyklos, miesto bendruomenė, palaikanti ir kurianti mokymąsi.

Direktorė darbus pradės, kai pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą bus gautas atsakymas iš Specialiųjų tyrimų tarnybos.

Print Friendly, PDF & Email